Quota en limieten

Voor Cloud Trace gelden twee quotumtypen: een tariefquotum voor uw API-verzoeken en een verwerkingsquotum voor bereiken die u naar Trace verstuurt.

Trace API-gebruikslimieten

API-methode Totaal aantal quotumeenheden
GetTrace1
ListTraces2
ListSpan1
300 per 60 seconden
PatchTraces1
BatchWriteSpans1
CreateSpan1
4800 per 60 seconden

1 Iedere API-aanroep kost één quotumeenheid.
2 Iedere API-aanroep kost 25 quotumeenheden.

U heeft in totaal 300 quotumeenheden per 60 seconden voor de drie API-opdrachten GetTrace, ListTraces en ListSpan. Hier zijn twee verschillende manieren waarop u de beschikbare quotumeenheden kunt gebruiken:

 • 12 API-aanroepen van het type ListTraces per 60 seconden.
 • 10 API-aanroepen van het type ListTraces en 50 API-aanroepen van het type GetTrace per 60 seconden.

Verder gelden de volgende beperkingen en limieten voor Cloud Trace API:

Beperkingen en limieten Waarde
Maximum aantal bereiken per aanroep van het type GetTrace 1000
Maximum aantal bereiken per aanroep van het type PatchTraces 25.000
Maximum aantal traceringen per aanroep van het type ListTraces 1000 in de weergave ROOTSPAN/Minimal
100 in de weergave COMPLETE
Maximum aantal bereiken per tracering 1000
Maximum aantal bytes per tracering 50 MB
Maximum aantal labels/kenmerken per bereik 32
Sleutelgrootte per label/kenmerk 128 bytes
Waardegrootte per label/kenmerk 256 bytes

Een quotumverhoging voor Cloud Trace API aanvragen

U kunt hogere limieten voor Cloud Trace API aanvragen via de Google Cloud Console:

 1. Ga naar de pagina Quota, vink de selectievakjes voor Cloud Trace API aan en klik op QUOTA BEWERKEN.

  U kunt de vakjes pas aanvinken als facturering is ingeschakeld voor het project.

 2. Vul in het venster Quota bewerken op het formulier de velden Naam, E-mailadres en Telefoonnummer in en klik op Volgende.

 3. Selecteer in het venster Quota bewerken de service om de weergave uit te vouwen en bewerk de quota zodat de juiste limiet is ingesteld. Klik op Gereed.

 4. Klik op Verzoek indienen.

De overige limieten op deze pagina staan vast.

Ga naar Werken met quota voor meer informatie.

Daglimiet voor het verwerken van traceringsbereiken

Uw dagquotum voor het verwerken van traceringsbereiken wordt bepaald door de geschiedenis op uw factureringsaccount en uw aanvragen voor quotumverhogingen. In de tabel worden de verschillende quotumtoewijzingen vermeld:

Categorie Quotumeenheden
Verwerkte bereiken 3 miljoen per dag - 5 miljard per dag

Wat is de verhouding tussen quota en prijzen?

Cloud Trace-prijzen zijn gebaseerd op het verwerken en scannen van traceringsbereiken. Bij de verwerking gaat het om het aantal bereiken dat Trace ontvangt. Bij het scannen gaat het om het aantal bereiken dat uit de opslag wordt opgehaald.

Dagelijkse bereikquota weerspiegelen het maximum aantal bereiken dat kan worden verwerkt voordat de API-aanroep de foutmelding 'resource uitgeput' geeft. Quota voor het aantal API's weerspiegelen het maximum aantal API-aanroepen dat kan worden uitgevoerd voordat de API-aanroep de foutmelding 'resource uitgeput' geeft.

Iedere API-aanroep gaat van het API-quotum af. Iedere API-aanroep voor schrijven gaat ook af van het dagelijkse verwerkingsquotum voor bereiken. Als u bijvoorbeeld tienduizend bereiken moet patchen, kunt u het volgende doen:

 • Eén patchTraces-verzoek met de tienduizend bereiken verzenden.

 • Tienduizend patchTraces-verzoeken met één bereik verzenden en deze over meerdere minuten spreiden om te voorkomen dat u de API-quotumlimieten overschrijdt.

In het eerste geval gebruikt u één API-quotumeenheid en in het tweede geval tienduizend API-quotumeenheden. In beide gevallen gebruikt u tienduizend dagelijkse verwerkingsquotumeenheden voor bereiken. De prijs is in beide gevallen hetzelfde, omdat deze door het aantal verwerkte bereiken, en niet door het aantal API-aanroepen wordt bepaald.

Bewaarperioden voor traceringslogboeken

Categorie Bewaarperiode
Alle gegevens voor het traceringsbereik 30 dagen
Analyserapporten 30 dagen

Uw quotum beheren

Als u voldoende van uw quotum wilt overhouden en inzicht in de prestaties van uw apps wilt houden, raden we u aan om regelmatig uw quotumgebruik te bekijken of een waarschuwingsbeleid in te stellen. Zie Uw API-gebruik controleren voor gedetailleerde informatie over de controle van uw API-verzoeken en de reacties ervan.

 • Zie Uw quotum bekijken om uw Cloud Trace API en uw dagelijkse verwerkingsquotum voor bereiken te bekijken.

 • Zie Gebruik beperken om uw API-quotumeenheden en uw dagelijkse verwerkingsquotumeenheden voor bereiken te verlagen.

 • Zie Een hoger quotum aanvragen om meer API-quotumeenheden of meer dagelijkse verwerkingsquotumeenheden voor bereiken aan te vragen.

 • Zie Een melding voor quotumoverschrijding maken als u meer wilt weten over waarschuwingsbeleid waarmee u uw Trace API-quotum en het aantal verwerkte traceringsbereiken in de gaten kunt houden.