Traceringen in projecten bekijken

Deze pagina bevat informatie over het instellen van Stackdriver Trace, zodat u traceringsbereiken voor gerelateerde Google Cloud Platform-projecten (GCP) in één weergave kunt zien.

Aan de slag

U kunt Stackdriver Trace instellen om traceringsbereiken weer te geven van projecten die uw doelproject aanroepen, evenals traceringsbereiken van andere projecten die verzoeken voor uw doelproject uitvoeren.

Ga als volgt te werk om de traceringsbereiken in GCP-projecten te bekijken:

 1. Koppel uw GCP-projecten aan dezelfde organisatie.

  • Als u een nieuw project in de context van de organisatie maakt, wordt dit automatisch gemaakt onder de organisatieresource.

   U kunt de organisatie waarin u uw project maakt, bekijken in het deelvenster Nieuw project:

   Stackdriver Trace-lijst

  • Als u een GCP-project heeft dat geen deel uitmaakt van een organisatie, kunt u het naar uw organisatie verplaatsen. Zie Bestaande projecten migreren voor meer informatie.

 2. Zorg ervoor dat u de IAM-rollen Cloud Trace User en Logging Viewer heeft voor elk van de projecten van de app.

 3. Zorg ervoor dat u het recht resourcemanager.organizations.get heeft voor leestoegang tot de organisatie van de projecten. Dit recht maakt deel uit van de IAM-rol Organization Viewer.

  Als u wilt testen of u deze rechten heeft, opent u de projectselectie boven aan de GCP-console en kijkt u of u een vervolgkeuzemenu met organisaties ziet in de linkerbovenhoek:

  Stackdriver Trace-organisatieweergave

 4. Stel twee of meer apps in die aanroepen uitvoeren van en naar uw doelproject en die worden uitgevoerd in verschillende projecten binnen de organisatie. Als u al apps heeft die worden uitgevoerd in meerdere projecten in dezelfde organisatie die u wilt traceren, kunt u die gebruiken.

 5. Configureer de apps om traceringen te schrijven naar de projecten waarin ze worden gehost.

Traceringsdetails in projecten bekijken

Nadat u de stappen in Aan de slag heeft uitgevoerd, doet u het volgende:

 1. Zoek een tracering door Stackdriver > Tracering > Traceerlijst te selecteren in de Google Cloud Platform Console of klik op de volgende knop:

  Ga naar de pagina Traceerlijst

  Zorg voor dat u uw doelproject heeft geselecteerd in de menubalk linksboven.

  Het kan een paar minuten duren voordat traceringen verschijnen wanneer u Stackdriver Trace voor het eerst gebruikt. Zie Traceringen zoeken voor meer informatie.

  De onderstaande schermafbeelding toont de pagina Traceerlijst:

  Stackdriver Trace-lijst

  De lijst met traceringsresultaten en het spreidingsdiagram zijn alleen gebaseerd op het momenteel geselecteerde project en niet op andere projecten in de tracering.

 2. Bekijk Traceringsdetails door op een aanvraag-URI in de Traceerlijst te klikken. De traceringsdetails worden hieronder weergegeven:

  Details van Stackdriver Trace

Wanneer u de traceringsdetails bekijkt, ziet u de traceringsbereiken van alle projecten die aan de tracering zijn gekoppeld, niet alleen de traceringsbereiken voor het momenteel geselecteerde doelproject.

 1. Klik op een blauwe balk die een tracering vertegenwoordigt, in het deelvenster Tijdlijn. Hiermee wordt een detailvenster rechts van het deelvenster Tijdlijn geopend. U kunt zien welk projectlabel is gekoppeld aan de traceringsperiode en gerelateerde details bekijken.