Clientbibliotheken

Deze bibliotheken zijn niet vereist voor apps die worden uitgevoerd in de standaardomgeving van App Engine en die automatisch worden getraceerd.

Klanten die apps traceren op VM's of containers (inclusief Compute Engine, de flexibele App Engine-omgeving, Kubernetes Engine en die met andere cloudproviders of op locatie worden uitgevoerd) moeten deze bibliotheken gebruiken om traceringen naar de service te sturen.

Google is voor alle talen aan het overstappen naar OpenCensus, een reeks instrumentatiebibliotheken voor open source tracering en statistieken, die werken met meerdere backends.

Traceringen kunnen ook worden ontvangen van Zipkin-tracers via de Stackdriver Trace Zipkin Collector