Analyserapporten

Een analyserapport in Stackdriver Trace geeft u een algemeen overzicht van de wachttijd voor verzoeken aan uw app, of een subset van de verzoeken.

Dagelijks analyserapport

Stackdriver Trace maakt automatisch een dagelijks rapport waarin de prestaties van de vorige dag worden vergeleken met dezelfde dag een week eerder. U kunt dit rapport bekijken in het venster Dagelijks analyserapport in het traceringsoverzicht.

Stackdriver Trace: analyserapport

De grafiek in het analyserapport toont de verdeling van verzoeken in het rapport langs een logaritmische as met gemiddelde wachttijden. Het venster Wachttijd onder de grafiekweergave toont gemiddelde wachttijden als percentages, met links naar traceringen voor representatieve voorbeelden van verzoeken.

Dit analyserapport is een vereenvoudigde weergave van de volledige analyserapporten die u in Stackdriver Trace kunt maken.

Een custom analyserapport maken

U kunt een custom analyserapport maken met behulp van een enkele set parameters, of een rapport genereren over twee sets parameters, waarmee u twee verschillende sets wachttijdgegevens kunt vergelijken en aanvullende informatie over uw traceringen kunt bekijken. Custom rapporten bevatten het volgende:

 • Zowel de diagramdichtheid als de cumulatieve distributie van wachttijdgegevens.
 • Knelpunten, indien gedetecteerd, identificeren RPC-aanroepen die significant bijdragen aan de wachttijd.

Als u een custom analyserapport wilt maken, kunt u het volgende doen:

Een nieuw analyserapport maken

Ga als volgt te werk als u een nieuw analyserapport wilt maken:

 1. Open het traceringsoverzicht voor uw project.

 2. Klik op het tabblad Analyserapporten.

 3. Klik op Nieuw rapport.

  Voer de volgende property's in of selecteer deze in het formulier dat verschijnt:

  Property Beschrijving
  Aanvraag-URI Volledige URI voor de aanvraag of gedeeltelijke stam-URI. Gebruik de schuine streep (/) om alle verzoeken te bekijken. Optioneel. Standaard is 'Alle verzoeken'.
  HTTP-methode HTTP-methode voor het verzoek. Standaard is Alles.
  HTTP-status HTTP-status die wordt geretourneerd door het verzoek. Standaard is Alles.
  Rapportnaam Door mensen leesbare naam voor het rapport. Optioneel. Als er geen naam wordt opgegeven, maakt Stackdriver Trace een naam op basis van de opgegeven aanvraag-URI en het tijdstip waarop het rapport is gemaakt.
  Module App Engine-module (Java, Python, Go of PHP) waarmee het verzoek is afgehandeld. Standaard is Alles.
  Versie Versie van de App Engine-app die het verzoek heeft afgehandeld. Standaard is Alles.
  Periode Periode waarin de verzoeken hebben plaatsgevonden. U kunt Afgelopen uur, Afgelopen 24 uur, Afgelopen week of Custom bereik selecteren. Als u Custom selecteert, moet u de begin- en eindtijd voor het bereik opgeven. Standaard is Custom.

 4. Als u een rapport wilt maken dat twee datasets vergelijkt, selecteert u Vergelijking maken en geeft u de module, de app-versie en de periode voor de tweede dataset op.

 5. Klik op Verzenden.

Opmerking: Stackdriver Trace moet ten minste 100 opgeslagen traceringen bevatten die overeenkomen met de parameters die u opgeeft om een rapport te maken. Als er minder dan 100 traceringen zijn, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en wordt er geen rapport gemaakt.

Een vergelijkbaar rapport (duplicaat) maken

Stackdriver Trace biedt ook de optie om een vergelijkbaar rapport te maken. Dit is een duplicaat van het gekozen rapport en hierin kunt u een of meer parameters bewerken. Ga als volgt te werk als u op deze manier een rapport wilt maken:

 1. Geef een bestaand analyserapport weer.

 2. Klik op Een vergelijkbaar rapport maken. Het scherm Nieuw rapportverzoek verschijnt.

 3. Bewerk een of meer rapportparameters en klik op Verzenden.

Opmerking: Stackdriver Trace moet ten minste 100 opgeslagen traceringen bevatten die overeenkomen met de parameters die u opgeeft om een rapport te maken. Als er minder dan 100 traceringen zijn, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en wordt er geen rapport gemaakt.

Een analyserapport bekijken

Een analyserapport bekijken:

 1. Klik op het tabblad Analyserapporten.

  De lijst met analyserapporten wordt weergegeven en toont zowel het door het systeem gegenereerde dagelijkse rapport als alle custom rapporten die u heeft gemaakt.

 2. Klik op de naam van een rapport.

  Het analyserapport wordt weergegeven.

De algemene wachttijd van verzoeken weergeven

Het tabblad Distributie van dichtheid in het analyserapport toont een grafische verdeling van verzoeken in het rapport langs een logaritmische as met gemiddelde wachttijden.

Stackdriver Trace: algemene distributie van dichtheid

Als u een vergelijkingsrapport heeft gemaakt, geeft Stackdriver Trace de gegevens van de twee datasets overlappend weer zodat u ze kunt vergelijken en eventuele veranderingen kunt analyseren.

Stackdriver Trace: algemene vergelijking van dichtheid

Het venster Wachttijd onder de grafiekweergave toont gemiddelde wachttijden als percentages, met links naar traceringen voor representatieve voorbeelden van verzoeken. U kunt op een traceringsnummer klikken om de details in de weergave Traceringsdetails te bekijken.

Stackdriver Trace: algemene wachttijd van verzoeken

Stackdriver Trace zal proberen prestatieknelpunten te identificeren en indien ze worden gevonden, ze te rapporteren in het venster Knelpunten in de weergave. In dit venster worden de RPC-aanroepen gemarkeerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de wachttijden in de verzoeken. Deze aanroepen worden als percentiel weergegeven met representatieve voorbeelden van aanvragen. U kunt vervolgens op een traceringsnummer klikken om de details ervan te bekijken.

In een rapport dat twee sets wachttijdgegevens vergelijkt, markeren de knelpunten de RPC-aanroepen die veranderingen in de wachttijddistributie tussen de twee sets hebben veroorzaakt.

Stackdriver Trace: knelpunten in verzoeken

De wachttijd van cumulatieve verzoeken weergeven

Het tabblad Cumulatieve distributie in het analyserapport laat zien welk percentage van de verzoeken is voltooid, langs een logaritmische as met gemiddelde wachttijden.

Stackdriver Trace: cumulatieve wachttijd

Als u een vergelijkingsrapport heeft gemaakt, geeft Stackdriver Trace de gegevens van de twee datasets overlappend weer zodat u ze kunt vergelijken en eventuele veranderingen kunt analyseren.

Stackdriver Trace: vergelijking van cumulatieve wachttijd