Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen voor Cloud TPU

TPU-prijzen en -quota zijn onderverdeeld in 2 systemen:

  • Prijzen voor op zichzelf staande TPU-apparaattypen voor afzonderlijke TPU-apparaten die on demand of als verwijderbare apparaten beschikbaar zijn. U kunt niet meerdere op zichzelf staande TPU-apparaattypen combineren om samen te werken aan 1 productietaak.
  • Prijzen voor TPU-podtypen voor clusters van TPU-apparaten die met elkaar zijn verbonden via speciale, zeer snelle netwerken. Deze TPU-typen zijn alleen beschikbaar als u evaluatiequota heeft of zich bij de aanschaf vastlegt voor 1 jaar of 3 jaar gebruik.

De kosten voor Cloud TPU nemen toe als uw TPU-node de status READY heeft. Aan het einde van elke betalingscyclus ontvangt u een factuur waarin het gebruik en de kosten in die betalingscyclus worden vermeld.

Op de pagina met het quotumbeleid van Cloud TPU kunt u lezen hoe u een quotum aanvraagt voor op zichzelf staande TPU-apparaattypen.

Prijzen voor 1 apparaat

Op zichzelf staande TPU-apparaattypen worden gefactureerd in stappen van 1 seconde en zijn verkrijgbaar voor de prijs van een on-demand of verwijderbaar apparaat.

Op zichzelf staande TPU-apparaattypen zijn onafhankelijke TPU-apparaten die geen rechtstreekse netwerkverbinding hebben met andere TPU-apparaten in een datacenter van Google. Als uw productietaken meer TPU-kernen en een grotere geheugenpool nodig hebben, gebruikt u in plaats hiervan het TPU-podtype.

Een verwijderbare TPU is een TPU die Cloud TPU op elk moment kan sluiten (tijdelijk onderbreken) als Cloud TPU de resources nodig heeft voor een andere taak. De kosten voor een verwijderbare TPU zijn veel lager dan die voor een normale TPU. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor verwijderbare TPU's die binnen een minuut nadat ze zijn gemaakt, tijdelijk worden onderbroken.

U kunt uw TPU-nodes configureren met de volgende op zichzelf staande TPU-apparaattypen:

Prijzen voor het TPU-podtype

Het TPU-podtype biedt toegang tot meerdere TPU-apparaten die allemaal met elkaar zijn verbonden in een speciaal, zeer snel netwerk. Deze TPU-typen bieden een grotere rekencapaciteit en een grotere TPU-geheugenpool voor één TPU-node. Als u TPU-podtypen wilt gebruiken, moet u een quotum aanvragen met een van de volgende opties:

  • Vraag een evaluatiequotum aan zodat u de prestaties van TPU-podtypen kunt testen. TPU-nodes die u met een evaluatiequotum maakt, worden in stappen van 1 seconde gefactureerd. Er is echter geen garantie dat het serviceniveau hetzelfde is als voor on-demand TPU-apparaten of voor apparaten die u maakt met een quotum voor vastgelegd gebruik. Het evaluatiequotum kan slechts beperkte tijd in uw project worden gebruikt.
  • Leg uw gebruik voor 1 of 3 jaar vast en maak TPU-nodes met maximaal 2048 kernen. Bij vastgelegd gebruik worden de kosten niet stapsgewijs in rekening gebracht. Vastgelegd gebruik biedt 24 uur per dag toegang tot gereserveerde kernen gedurende de looptijd van het contract. Gedurende de periode voor vastgelegd gebruik wordt er een maandelijks tarief in rekening gebracht, ook als u geen TPU-resources gebruikt.

U kunt uw TPU-nodes configureren met de volgende TPU-typen:

Zie de documentatie bij de TPU-systeemarchitectuur voor informatie over de verschillende TPU-versies en -configuraties.

Totale kosten voor 1 of 3 jaar vastgelegd gebruik

De volgende tabel bevat de totale kosten voor verschillende soorten vastgelegd TPU-gebruik voor de volledige looptijd.

Als u TPU-typen wilt met meer dan 8 kernen, neemt u contact op met een salesmedewerker.

TFRC-programma (TensorFlow Research Cloud)

Als u deelneemt aan het TFRC-programma, krijgt u voor een beperkte periode gratis toegang tot Cloud TPU v2 en v3. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor Cloud TPU zolang uw TPU's actief zijn in de zone us-central1-f.

Prijzen voor virtuele machines

Als u verbinding wilt maken met een TPU, moet u een virtuele machine (VM) registreren. Hiervoor wordt u afzonderlijk gefactureerd. Zie Compute Engine-prijzen voor meer informatie over prijzen voor VM-instanties.

Prijscalculator

Ga naar de Prijscalculator voor Compute Engine voor een schatting van de kosten van het gebruik van Cloud TPU met Compute Engine VM-instanties.

Prijsvoorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de totale kosten berekent van een trainingstaak die TPU-resources en Compute Engine-instanties in de regio VS gebruikt.

Een ML-onderzoeker (machine learning) levert een virtuele machine door een Compute Engine-instantie te maken en n1-standard-2 als het type machine te selecteren. De onderzoeker maakt ook een TPU-resource en genereert 10 uur gebruik op zowel de Compute Engine-instantie als de TPU-resource. De ML-onderzoeker moet de volgende zaken bij elkaar optellen om de totale kosten van een trainingstaak te berekenen:

  • De totale kosten van alle Compute Engine-instanties
  • De totale kosten van alle Cloud TPU-resources
Resource Prijs per machine per uur in USD Aantal machines Aantal gefactureerde uren Totale kosten van elke resource Totale kosten van trainingstaak
Compute Engine
n1-standard-2-instantie
$ 0,095 1 10 $ 0,95
Cloud TPU-resource $ 4,50 1 10 $ 45,00
$ 45,95

Prijsvoorbeeld met een verwijderbare TPU

In het volgende voorbeeld worden dezelfde resources en periode als hierboven gebruikt, alleen besluit de onderzoeker nu om een verwijderbare TPU te gebruiken om kosten te besparen. De kosten voor de verwijderbare TPU v2 bedragen $ 1,35 per uur, terwijl een normale TPU v2 $ 4,50 per uur kost.

Resource Prijs per machine per uur in USD Aantal machines Aantal gefactureerde uren Totale kosten van elke resource Totale kosten van trainingstaak
Compute Engine
n1-standard-2-instantie
$ 0,095 1 10 $ 0,95
Verwijderbare TPU $ 1,35 1 10 $ 13,50
$ 14,45

Volgende stap