Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Vereisten in Korea

Laatst aangepast: 12 november 2020

We bieden de volgende aanvullende informatie voor gebruikers van Cloudservices die in Korea wonen als de wetgeving inzake gegevensbescherming in Korea van toepassing is op de verwerking van uw Servicegegevens.

Verzamelde persoonlijke gegevens. Als u onze Cloudservices gebruikt, verzamelen wij de volgende Servicegegevens: (i) bedrijfsgegevens over kosten, betalingen, factureringsproblemen, (ii) configuratie en instellingen, waaronder resource-ID's en -kenmerken. (iii) gebruik, operationele status, kwaliteit en prestatiestatistieken en andere technische gegevens, apparaat-ID's, ID's van cookies of tokens, en IP-adressen, (iv) uw feedback, contactgegevens en uw andere communicatie met ons. Alle hierbovengenoemde items worden hier nader beschreven.

Mogelijk dragen we de bovenstaande persoonlijke gegevens over aan onze datacenters in het buitenland via ons netwerk voor de hieronder beschreven doeleinden en slaan we deze op voor de duur van de onderstaande bewaarperiode.

We kunnen cookies (kleine tekstbestanden geplaatst op het apparaat van de gebruiker) en andere soortgelijke technologieën gebruiken voor allerlei doeleinden, waaronder gebruikersvoorkeuren of -instellingen, verificatieinformatie en op interesses gebaseerde advertenties of analyses. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar we bieden middelen waarmee u cookies kunt blokkeren of verwijderen.

Doel van verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens. Google verzamelt en gebruikt Servicegegevens (i) om de door u verzochte Cloudservices te leveren, (ii) aanbevelingen te doen om het gebruik van Cloudservices te optimaliseren, (iii) Cloudservices te onderhouden en verbeteren, (iv) andere door u verzochte services te leveren en te verbeteren (v) u te helpen, (vi) u, onze gebruikers, het publiek en Google te beschermen, (vii) te voldoen aan wettelijke verplichtingen en (viii) voor andere doeleinden met uw toestemming, zoals hier nader beschreven.

Bewaarperiode van persoonlijke gegevens. Servicegegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. We stellen voor elk soort gegevens en handeling bewaarperiodes vast gebaseerd op het doel van de verzameling ervan en zorgen ervoor dat de gegevens niet langer dan nodig worden bewaard.

Persoonlijke gegevens verwijderen. Als de bewaarperiode vervalt of u gegevens wilt laten verwijderen, zal Google te goeder trouw ernaar streven om dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is die verwerking voorschrijft of er een andere wettelijke grond is om de informatie te bewaren. Als we een verzoek ontvangen om persoonlijke gegevens te verwijderen, verloopt de bewaarperiode van de gearchiveerde kopie en worden de gegevens overschreven door een mechanisme van het archiefsysteem van Google. In sommige gevallen is het om allerlei andere redenen nodig om gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

De verwerking van persoonlijke gegevens consigneren. We verstrekken informatie aan aangesloten entiteiten (hier vermeld voor Google Cloud Platform en hier voor Google Workspace) en andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze deze voor ons kunnen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze Privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Google heeft contracten met de onderstaande derde dienstverleners om Cloudservices aan de inwoners van Korea aan te bieden. De contracten schrijven voor dat bedrijven de verwerking van persoonlijke gegevens voor andere dan de door ons opgegeven doeleinden moeten verbieden, verplicht zijn om de persoonlijke gegevens terug te sturen of na verwerking te vernietigen, en dat er procedures moeten worden ingevoerd die ervoor zorgen dat die bedrijven deze verplichtingen nakomen.

Derde partij Rol Opmerking
EPAM Systems Japan G.K Support voor Cloud Deze bedrijven kunnen tijdens de hierboven beschreven bewaarperiode op afstand Servicegegevens verwerken in het buitenland zodat Google Cloudservices aan inwoners van Korea kan leveren.
Telus International US Corp, EPAM Systems Japan G.K Cloud-factureringssupport
SELLBYTEL™ Services Malaysia Sdn. Bhd Support voor Google Workspace
Toss Payments Co., Ltd. (Koreaans bedrijf) Betalings- en meldingsservices
D-Agent (Koreaans bedrijf) Lokale vertegenwoordiger voor vragen over gebruikersprivacy

Wettelijke minderjarigen. Ons standaardbeleid is dat we geen persoonlijke gegevens verzamelen van Koreaanse inwoners jonger dan 14 jaar. Als u een Koreaanse inwoner jonger dan 14 jaar bent, mag u de Cloudservices uitsluitend met de toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger gebruiken.

Contactgegevens. Als u vragen heeft over het privacybeleid of de privacyprocedures van Google, kunt u contact opnemen met ons Google-privacyteam (e-mail: googlekrsupport@google.com). Zie hieronder voor lokale vertegenwoordigers volgens de Koreaanse wet inzake de promotie van gegevens en het communicatienetwerkgebruik en gegevensbescherming:

  • Naam en vertegenwoordiger: D-Agent Co., Ltd. (CEO Jong-Won Park)
  • Adres en contactgegevens: 11th floor, Platinum Building, Gwanghwamun 28, Saemunan-ro 5-ga-gil, Jongno-gu, Seoul, 02-737-0346, d.agent2019@gmail.com

Lees hier de volledige Privacyverklaring Google Cloud.