Quota en limieten

De volgende quota en limieten zijn van toepassing op Cloud Tasks:

Resource Waarde Beschrijving
Maximum aantal wachtrijen 1000 wachtrijen Het totale aantal wachtrijen dat in een project mag voorkomen. Inclusief de standaardwachtrij. Opmerking: Dit is het quotum voor wachtrijen die via Cloud Tasks API-methoden worden gemaakt. Alle wachtrijen waarvoor queue.yaml wordt gebruikt, zijn echter gebaseerd op de oudere methoden voor taakwachtrijen. Deze wachtrijen beginnen nog steeds met een quotum van 100.

Kan worden verhoogd door Quota bewerken te selecteren op de pagina Quota in de Cloud Console.

API-verzoeken 6.000.000 verzoeken per minuut Het totale aantal API-verzoeken dat per minuut kan worden gemaakt.

Kan worden verhoogd door Quota bewerken te selecteren op de pagina Quota in de Cloud Console.

Taakverzoeken uitvoeren 60 verzoeken per minuut Het totale aantal verzoeken voor het uitvoeren van taken per minuut.
Verzoeken weergeven 600 verzoeken per minuut Het totale aantal verzoeken voor het weergeven van taken, het weergeven van wachtrijen en het weergeven van locaties per minuut.
Venster voor deduplicatie van taken ~1 uur De periode waarin een nieuwe taak door het systeem wordt geweigerd als deze dezelfde naam heeft als een onlangs verwijderde taak. Dit is de tijd dat de deduplicatie van taken van kracht blijft nadat een taak is verwijderd.
Inactieve wachtrijen Inactief na 30 dagen Een wachtrij is INACTIVE als er geen methoden worden aangeroepen in de wachtrij (vanuit een API) en de wachtrij geen taakafleveringen heeft ontvangen voor deze periode.
Maximaal taakbehoud 31 dagen De tijd tussen het moment waarop een taak aan een wachtrij wordt toegevoegd en wanneer deze automatisch wordt verwijderd.
Maximale planningsduur voor een taak 30 dagen vanaf de huidige datum en tijd De maximale hoeveelheid tijd in de toekomst waarin een taak kan worden ingepland.
Wachtrij opnieuw maken 7 dagen De periode na het verwijderen van een wachtrij waarin geen nieuwe wachtrij met dezelfde naam mag worden gemaakt.
Verzendsnelheid wachtrij 500 taken verzonden per seconde per wachtrij De maximale snelheid waarmee taken uit een wachtrij kunnen worden verzonden. Gebruik meerdere wachtrijen om sneller te verzenden.
Maximale taakgrootte 100 KB De maximale grootte van een taak die aan een wachtrij kan worden toegevoegd.

Quotumverhogingen

U kunt uw quota tot de maximale waarden ophogen door Quota bewerken te selecteren op de pagina Quota van de Cloud Console. Als u een verhoging tot boven het maximale quotum wilt aanvragen, bewerkt u uw quotum door de gewenste verhoging aan te geven en te beargumenteren. Vervolgens dient u uw update in. U ontvangt een melding wanneer we uw verzoek hebben ontvangen. Mogelijk nemen we contact met u op voor meer informatie over uw verzoek. Nadat uw verzoek is beoordeeld, laten we u weten of het is goedgekeurd of geweigerd.