Quota en limieten

In dit document vindt u de huidige verzoekquota voor Cloud Talent Solution en quotumwijzigingen die na 4 januari 2021 ingaan.

Huidige quota en limieten: tot 4 januari 2021

Verzoeklimieten

Dit zijn de huidige API-gebruikslimieten voor Vacature zoeken van Cloud Talent Solution (de limieten zijn gemiddelden over een interval van 100 seconden en kunnen worden gewijzigd):

Type limiet Gebruikslimiet
Verzoeken per 100 seconden voor UserfacingGroup QPS (API-aanroepen search, histogram en GET) 500*
Verzoeken per 100 seconden voor PeriodicTaskGroup QPS (API-aanroep searchForAlerts) 10*
Verzoeken per 100 seconden voor defaultGroup QPS (API-aanroepen indexing en List) 500*
Verzoeken per dag Onbeperkt
Maximaal aantal bedrijven op elk gegeven moment* 500.000*
Maximaal aantal open vacatures op elk gegeven moment* 500.000*

*Quota worden geschat tot aan de opgegeven plafonds. De beschikbaarheid van de hierboven weergegeven quota is niet gegarandeerd. Neem contact op met support voor meer informatie over het aanvragen van extra quota.

Limieten verhogen

Wanneer klanten de QPS-limieten voor het gebruik van Job Search API Create, Update and Delete (CUD) willen verhogen, kunnen ze een schriftelijk verzoek indienen bij het supportteam van Cloud Talent Solution. Verzoeken worden ingewilligd tot de hieronder gedefinieerde limieten, afhankelijk van de beschikbaarheid en de verificatie van de Job Search API-integratie van klanten door het supportteam van Cloud Talent Solution.

Klanten komen in aanmerking voor een verhoging van CUD QPS op basis van de onderstaande tabel:

Maandelijkse bestedingsniveaus Limiet van aantal CUD-query's per 100 seconden
$ - $ 1000 500
$ 1001 $ 10.000 2000
$ 10.001 $ 50.000 10.000
> $ 50.000 20.000

Cloud Talent Solution streeft ernaar binnen 60 dagen na het verzoek te reageren op verzoeken voor QPS-verhoging.

Quota en limieten vanaf 4 januari 2021

Verzoeklimieten

Vacatures zoeken

Dit worden de API-gebruikslimieten voor Vacature zoeken van Cloud Talent Solution (de limieten zijn gemiddelden over een interval van 100 seconden en kunnen worden gewijzigd):

Type limiet Gebruikslimiet
Verzoeken per 60 seconden voor UserfacingGroup QPS (API-aanroepen search, histogram en GET) 3000*
Verzoeken per 60 seconden voor PeriodicTaskGroup QPS (API-aanroep searchForAlerts) 4000*
Verzoeken per 60 seconden voor defaultGroup QPS (API-aanroepen indexing en List) 300*
Maximaal aantal vacatures/bedrijven op elk gegeven moment* 4.000.000*

*Quota worden geschat tot aan de opgegeven plafonds. De beschikbaarheid van de hierboven weergegeven quota is niet gegarandeerd. Neem contact op met support voor meer informatie over het aanvragen van extra quota.

Limieten verhogen

Als u de quotumlimieten voor het maken, updaten en verwijderen van vacatures/bedrijven of voor opgeslagen vacatures/bedrijven in Job Search wilt verhogen, kunt u een verzoek indienen via de pagina met quota in de Google Cloud Console. Verzoeken worden ingewilligd tot de hieronder gedefinieerde limieten, afhankelijk van de beschikbaarheid en de verificatie van de Cloud Talent Solution-integratie.

Cloud Talent Solution streeft ernaar binnen 5 werkdagen te reageren op verzoeken voor quotumverhoging.

Maandelijkse bestedingsniveaus Limiet van aantal CUD-query's per 100 seconden
$ - $ 1000 500
$ 1001 $ 10.000 2000
$ 10.001 $ 50.000 10.000
> $ 50.000 20.000

Veldlimieten

Cloud Talent Solution kent vele soorten velden met verschillende aantallen tekens die daarin kunnen worden opgenomen. Velden ondersteunen meestal tussen 160 en 10.000 tekens, afhankelijk van het veld. Meer informatie vindt u in de beschrijving van elk veld in de referentiedocumentatie.

Verlopen vacatures

Cloud Talent Solution slaat een aantal verlopen vacatures op in het systeem. De standaard bewaarperiode voor deze verlopen vacatures is 60 dagen.

Batchverzoeken sturen

Met Cloud Talent Solution kunt u maximaal 25 verzoeken in één aanroep samenvoegen met behulp van de Google Cloud API-batchfunctionaliteit. Een batch-aanroep met meer dan 25 verzoeken kan worden afgewezen of wordt onjuist verwerkt. Het is aan de API-gebruiker om ervoor te zorgen dat de maximale batchgrootte de gespecificeerde limiet niet overschrijdt.