Fiyatlandırma

Mevcut fiyatlandırma: 4 Ocak 2021'e kadar

Cloud Talent Solution, aşağıdaki tabloda özetlenen şekilde, her ay gönderilen API çağrılarının sayısına göre fiyatlandırılır. İş Arama'yı kullanmak için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekse de yalnızca ücretsiz kullanım kotasını (ayda 1-10.000 API çağrısı) aşarsanız ücretlendirilirsiniz. Yalnızca 200 HTTP yanıtıyla sonuçlanan search ve searchForAlerts İş Arama çağrıları kota hesaplamanıza dahil edilir. Ücretler, Cloud Talent Solution kullanan tüm projelere uygulanır ve bu projelerle ilişkili faturalandırma hesaplarına fatura edilir.

Tahmini Cloud Talent Solution maliyetinizi öğrenmek için Google Cloud Platform fiyat hesaplayıcıyı da kullanabilirsiniz.

API çağrısı başına fiyatlar

Aylık API çağrısı sayısı API çağrısı başına fiyat
1 - 10.000 Ücretsiz
10.001 - 1.000.000 0,0030 ABD doları
1.000.001 ve üzeri 0,0015 ABD doları

4 Ocak 2021'den sonraki fiyatlandırma

Cloud Talent Solution, gönderilen search çağrısı sayısına ve her ay depolanan iş/şirket sayısına göre fiyatlandırılır. İlgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Cloud Talent Solution'ı kullanmak için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekse de yalnızca kullanımınız ayda 10.000 İş Arama çağrısı veya 10.000 iş/şirket sayısını aştığında ücretlendirilirsiniz. Yalnızca 200 HTTP yanıtıyla sonuçlanan arama çağrıları faturalandırmaya dahil edilir. Depolanan işler/şirketlerin faturalandırması, işin/şirketin belirli bir ayda ne kadar süredir depolandığına göre oranlanır. Ücretler, Cloud Talent Solution kullanan tüm projelere uygulanır ve bu projelerle ilişkili faturalandırma hesaplarına fatura edilir.

Arama çağrısı başına fiyatlar

Aylık arama çağrısı sayısı Arama çağrısı başına fiyat
1-10.000 Ücretsiz
10.001+ 0,0015 ABD doları

Depolanan İş/Şirket başına fiyatlar

Aylık depolanan İş/Şirket sayısı Depolanan İş/Şirket başına fiyat
1-10.000 Ücretsiz
10.001+ 0,00025 ABD doları