Fiyatlandırma

Cloud Talent Solution, aşağıdaki tabloda özetlenen şekilde, her ay gönderilen API çağrılarının sayısına göre fiyatlandırılır. İş Arama'yı kullanmak için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekir. Bununla birlikte, yalnızca kullanımınızın ücretsiz kullanım kotasını (ayda 1-10.000 sorgu) aşması halinde ücretlendirilirsiniz. Yalnızca 200 HTTP yanıtıyla sonuçlanan search ve searchForAlerts İş Arama çağrıları kota hesaplamanıza dahil edilir. Ücretler, Cloud Talent Solution kullanan tüm projelere uygulanır ve bu projelerle ilişkili faturalandırma hesaplarına fatura edilir.

Tahmini Cloud Talent Solution maliyetinizi öğrenmek için Google Cloud Platform fiyat hesaplayıcıyı da kullanabilirsiniz.

Sorgu başına fiyatlar

Aylık sorgu sayısı Sorgu başına fiyat
1 - 10.000 Ücretsiz
10.001 - 1.000.000 0,0030 ABD doları
1.000.001 ve üzeri 0,0015 ABD doları

Google Cloud Billing raporları (beta), GCP kullanım maliyetlerinizi görüntülemenize ve trendleri analiz etmenize olanak tanır.