ListJobsResponse

List jobs response.

JSON representation
{
 "jobs": [
  {
   object (Job)
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "metadata": {
  object (ResponseMetadata)
 }
}
Fields
jobs[]

object (Job)

The Jobs for a given company.

The maximum number of items returned is based on the limit field provided in the request.

nextPageToken

string

A token to retrieve the next page of results.

metadata

object (ResponseMetadata)

Additional information for the API invocation, such as the request tracking id.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Job Search documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.