ListCompaniesResponse

The List companies response object.

JSON representation
{
 "companies": [
  {
   object (Company)
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "metadata": {
  object (ResponseMetadata)
 }
}
Fields
companies[]

object (Company)

Companies for the current client.

nextPageToken

string

A token to retrieve the next page of results.

metadata

object (ResponseMetadata)

Additional information for the API invocation, such as the request tracking id.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Job Search documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.