CompleteQueryResponse

Output only.

Response of auto-complete query.

JSON representation
{
 "completionResults": [
  {
   object (CompletionResult)
  }
 ],
 "metadata": {
  object (ResponseMetadata)
 }
}
Fields
completionResults[]

object (CompletionResult)

Results of the matching job/company candidates.

metadata

object (ResponseMetadata)

Additional information for the API invocation, such as the request tracking id.

CompletionResult

Output only.

Resource that represents completion results.

JSON representation
{
 "suggestion": string,
 "type": enum (CompletionType),
 "imageUri": string
}
Fields
suggestion

string

The suggestion for the query.

type

enum (CompletionType)

The completion topic.

imageUri

string

The URI of the company image for COMPANY_NAME.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Job search documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.