Duurzaamheid met Google Cloud

Verminder uw milieu-impact met Google Cloud

Milieurapport Gratis proefversie

100% hernieuwbare energie

Google blijft zich inzetten voor CO2-neutraliteit en compenseert 100% van de eigen wereldwijde energieverbruik met de inkoop van hernieuwbare energie. Dit is inclusief het verbruik van datacenters en Google Cloud. Dus als u kiest voor Google Cloud Platform om uw rekenwerk uit te voeren, uw gegevens op te slaan en uw apps te ontwikkelen, compenseren we uw gebruik met de inkoop van schone energie, waardoor u uw impact op het milieu verkleint.
Ons inkoopdoel van 100% hernieuwbare energie bereiken

Verlaagde uitstoot

Voordelen voor klanten
Veel overwegingen spelen een rol bij de keuze van uw cloudplatform: prijs, beveiliging, toegankelijkheid en natuurlijk de beschikbare producten. Wij geloven dat het belangrijk is om ook het milieu in uw afweging mee te nemen. Een duurzame cloud is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw bedrijf.
Breng de uitstoot voor rekenwerk naar nul
Door rekenwerk van een datacenter in eigen beheer of colocatiefaciliteit over te zetten naar GCP, wordt de uitstoot die met het rekenwerk en de opslag van uw bedrijf samenhangt, teruggebracht naar nul.
Een duurzame VM lanceren
Wees productief en duurzaam
Bedrijven die zijn overgestapt naar G Suite-producten, zoals Gmail, Agenda, Documenten, Drive en Meet, melden een verlaging van 65% tot 85% in de CO2-uitstoot en het energieverbruik voor IT.
Tools voor verantwoordelijke samenwerking

Energie-efficiëntie met een hoge snelheid

Energiezuinigere machine learning
Machine learning-productietaken vragen om complexe berekeningen die doorgaans veel energie verbruiken. Google Cloud TPU's zijn ontworpen met het oog op energie-efficiëntie, met name voor snellere deep learning-productietaken met meer teraflops per watt ten opzichte van processoren voor algemeen gebruik.
Onze ML-engine uitproberen
Energie-efficiëntere archieven
Voor koude gegevens die u lange tijd moet opslaan, zorgt Google niet alleen voor efficiënte opslag, maar worden de gegevens bovendien efficiënt geleverd met de snelheid van warme opslag.
Een CO2-neutrale bucket maken

Waarom Google Cloud Platform?

Ons streven
Google heeft zich tot doel gesteld om het eigen wereldwijde energieverbruik te compenseren met de inkoop van hernieuwbare energie. Voor elke eenheid elektriciteit die we als bedrijf gebruiken, koopt Google een gelijke hoeveelheid (of meer) hernieuwbare energie in. We zetten ons ook in om onze activiteiten CO2-neutraal te houden.
OVER ONZE VOORTGANG LEZEN

Energie inkopen

Bij Google hanteren we een hoge standaard voor het type hernieuwbare energie dat we inkopen. Hiervoor gebruiken we energieleveringsovereenkomsten. We streven ernaar hernieuwbare energie in te kopen van bronnen die recentelijk op het energienet zijn aangesloten. Deze vervangen andere bronnen en verminderen de hoeveelheid niet-hernieuwbare energie op dat net. Google is zelfs de grootste zakelijke inkoper van hernieuwbare energie ter wereld.
ontdek hoe we het energienet groener maken

Op weg naar 24 uur per dag koolstofvrije energie

In veel regio's van datacenters is hernieuwbare energie niet 24 uur per dag beschikbaar. Om dit probleem op te lossen, kopen we een overschot aan hernieuwbare energie in regio's of op tijdstippen waarop zonne- en windenergie in overvloed aanwezig zijn. Op jaarbasis compenseren we met onze inkoop van hernieuwbare energie de volledige CO2-voetafdruk van ons wereldwijde elektriciteitsgebruik. Maar we werken aan een nog groter doel: een toekomst waarin ieder datacenter van Google altijd (dag en nacht) gekoppeld is aan koolstofvrije stroom.
Meer informatie over onze voortgang bij het 24 uur per dag verkrijgen van koolstofvrije energie.

Google-projecten voor hernieuwbare energie

WINDENERGIE
ZONNE-ENERGIE

Efficiënte datacenters

Google Cloud is ontworpen met het oog op efficiëntie. De meeste datacenters gebruiken evenveel energie voor overhead (dus niet voor rekenwerk, maar bijvoorbeeld voor koeling en energieomzetting) als voor servers. Bij Google hebben we deze overhead verlaagd naar slechts 11%.
ontdek hoe we dit doen

Slimmere datacenters

Met machine learning van Google kunnen grote hoeveelheden gegevens uit operationele datacenters worden geanalyseerd. Dit zorgt voor actiegerichte aanbevelingen, geautomatiseerd beheer en een stijging van 15% in de energie-efficiëntie.
ontdek hoe we ML gebruiken in onze datacenters
Verspilling
92% minder afval
18% van de servers wordt opnieuw gebruikt
Energie
50% minder energieverbruik
1,11 PUE
Certificeringen
50001 ISO-certificering

Toonaangevend binnen de sector

Rapport van Greenpeace

De IT-sector is een belangrijke afnemer van elektriciteit en zal naar verwachting exponentieel groeien. Hoeveel hernieuwbare energie wordt ingekocht, verschilt per cloudprovider. Greenpeace geeft elke cloud een benchmark en Google kreeg in 2016 een A-waardering.
Het rapport lezen

Aanvullende bronnen