Quota en limieten

Dit document bevat de huidige API-beperkingen en gebruikslimieten voor het gebruik van Cloud Speech-to-Text. Deze pagina wordt geüpdatet bij elke wijziging van deze beperkingen en gebruikslimieten. We behouden ons het recht voor deze limieten te wijzigen.

U kunt zo nodig een quotumverhoging aanvragen. Ga naar de pagina voor Cloud-quotum voor meer informatie over het bekijken en beheren van uw quotum.

Nadat u een verzoek heeft ingediend, neemt Google mogelijk contact met u op voor aanvullende informatie en om u te laten weten of uw verzoek is goedgekeurd of afgewezen.

Contentlimieten

Content voor Speech-to-Text wordt geleverd in de vorm van audiogegevens, hetzij rechtstreeks binnen het veld content van het verzoek, hetzij met een verwijzing in een URI van Google Cloud Storage in het veld uri van het verzoek. Er is een limiet van 10 MB voor alle afzonderlijke verzoeken die naar de API worden verzonden met behulp van lokale bestanden. Bij de methoden Recognize en LongRunningRecognize is deze limiet van toepassing op de grootte van het verzonden verzoek. Bij de methode StreamingRecognize is de limiet van 10 MB van toepassing op zowel het eerste StreamingRecognize-verzoek als op de grootte van de afzonderlijke berichten in de stream. Overschrijding van deze limiet levert een fout op. Er is geen groottelimiet voor verzoeken die zijn verzonden met behulp van audiogegevens die zijn opgeslagen in een Google Cloud Storage-bucket.

Voor de grootte van deze content gelden de volgende API-limieten (die kunnen worden gewijzigd):

Contentlimiet Audiolengte
Synchrone verzoeken ~1 minuut
Asynchrone verzoeken ~480 minuten*
Streamingverzoeken ~5 minuten**

* Voor audio langer dan ~1 minuut moet het veld uriworden gebruikt om te verwijzen naar een audiobestand in Google Cloud Storage.
** Als u langer dan 5 minuten content wilt streamen, raadpleeg dan de tutorial over onbeperkt streamen.

Voor StreamingRecognize-verzoeken moet audio worden verzonden met een snelheid die realtime benadert.

Pogingen om content te verwerken die deze contentlimieten overschrijdt, leveren een fout op.

In elk verzoek kunt u ook een SpeechContext opgeven, met een lijst van woordgroepen of zinnen die specifiek zijn voor het verzoek (één enkel woord telt in dit verband als een woordgroep). De volgende limieten zijn van toepassing op een dergelijke context:

SpeechContext-limiet Waarde
Zinnen per verzoek 5000
Totaal aantal tekens per verzoek 100.000
Tekens per zin 100

Verzoeklimieten

De huidige API-gebruikslimieten voor Speech-to-Text zijn als volgt (en kunnen worden gewijzigd):

Type limiet Gebruikslimiet
Verzoeken per 60 seconden* 900
Verwerking per dag 480 uur audio

* Elke StreamingRecognize-sessie wordt beschouwd als één verzoek, ook al bevat deze meerdere frames met StreamingRecognizeRequest-audio binnen de stream.

Verzoeken en/of pogingen tot audioverwerking die deze limieten overschrijden, leveren een fout op.

Deze limieten zijn van toepassing op elk Speech-to-Text-ontwikkelaarsproject en worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die een bepaald ontwikkelaarsproject gebruiken.