Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen en quota

Deze pagina bevat de huidige prijzen en quotuminformatie voor Cloud Source Repositories.

Gebruikslimieten voor Always Free

Binnen de Free Tier van Google Cloud zijn in Cloud Source Repositories sommige resources tot een bepaalde limiet gratis beschikbaar. Deze beperkingen voor gratis gebruik gelden zowel tijdens als na de kosteloze proefperiode. Als u na de kosteloze proefperiode deze gebruikslimieten overschrijdt, worden kosten in rekening gebracht volgens het prijsschema op deze pagina.

Resource Maandelijkse limiet voor gratis gebruik Details
Gebruikers per factureringsaccount Cloud Source Repositories is gratis voor maximaal 5 projectgebruikers per factureringsaccount.

Een projectgebruiker is een unieke gebruiker van een project die uit een opslagplaats leest of een opslagplaats aanpast. Een gebruiker telt als een projectgebruiker als deze daadwerkelijk toegang heeft tot een opslagplaats. Het verlenen van toegang tot het project aan een gebruiker brengt pas kosten met zich mee als de gebruiker de opslagplaats daadwerkelijk gebruikt.

Als u bijvoorbeeld 2 projecten heeft die aan hetzelfde factureringsaccount zijn gekoppeld en u toegang heeft tot een opslagplaats in elk project, telt u als 2 projectgebruikers voor dat factureringsaccount.

Opslag Cloud Source Repositories is gratis voor maximaal 50 GB opslag per maand.
Uitgaand netwerkverkeer Cloud Source Repositories is gratis voor maximaal 50 GB uitgaand netwerkverkeer per maand.

Prijzen van Cloud Source Repositories

Cloud Source Repositories worden maandelijks gefactureerd. Elke activiteit voor een factureerbare opslagplaats die in de loop van de maand plaatsvond, wordt volgens het prijsmodel in rekening gebracht.

De prijzen voor Cloud Source Repositories zijn als volgt:

Resource Prijzen Details
Aantal opslagplaatsen Geen kosten Voor Cloud Source Repositories worden geen kosten in rekening gebracht op basis van het aantal opslagplaatsen dat u maakt, maar er gelden wel quota en beperkingen voor opslagplaatsen.
Gebruikers per project $ 1 per projectgebruiker na de eerste 5 projectgebruikers per maand De kosten voor projectgebruikers worden niet naar verhouding gefactureerd. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht als een nieuwe unieke gebruiker gegevens uit een opslagplaats leest of wijzigt, ongeacht de dag van de maand waarop de gebruiker de opslagplaats benadert.
Opslagkosten $ 0,10 per GB per maand boven 50 GB Schijfopslag wordt naar verhouding gefactureerd.
Kosten voor uitgaand netwerkverkeer $ 0,10 per GB uitgaand netwerkverkeer per maand boven 50 GB Kosten voor uitgaand verkeer worden naar verhouding gefactureerd.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Quota en beperkingen

Voor elk afzonderlijk Google Cloud-project geldt een maximum van duizend opslagplaatsen.