Prijzen en quota

Deze pagina bevat de huidige prijzen en quotuminformatie voor Cloud Source Repositories.

Prijzen

Cloud Source Repositories is gratis voor maximaal vijf projectgebruikers1 per factureringsaccount. De Free Tier biedt maximaal 50 GB aan totale gratis opslagruimte en 50 GB aan gratis uitgaand verkeer per maand. Bij Cloud Source Repositories wordt altijd een onbeperkt aantal opslagplaatsen geleverd. De schijfopslag wordt naar rato gefactureerd, maar het gebruik door projectgebruikers niet.

Free Tier Overschrijdingen
Tot 5 gebruikers $ 1 per projectgebruiker bij meer dan vijf projectgebruikers per maand2
50 GB opslagruimte $ 0,10 per GB opslag3 per maand
50 GB uitgaand verkeer $ 0,10 per GB uitgaand verkeer per maand

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

1 Een projectgebruiker is een unieke gebruiker voor een uniek project. Dit is een gebruiker die gegevens uit de opslagplaats leest of gegevens naar de opslagplaats wegschrijft. Een gebruiker wordt als een projectgebruiker gerekend als deze de opslagplaats daadwerkelijk benadert. Als een gebruiker toegang heeft maar hier geen gebruik van maakt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u bijvoorbeeld binnen hetzelfde factureringsaccount aan twee projecten werkt, bedraagt het aantal projectgebruikers twee. Als u samen met een partner binnen hetzelfde factureringsaccount aan drie projecten werkt, overschrijdt u de limiet van vijf gebruikers die voor de Free Tier geldt.

2 De facturering vindt plaats per maand. Elke activiteit op een factureerbare opslagplaats die in een maand plaatsvond, wordt volgens het prijsmodel in rekening gebracht. De kosten van $ 1 voor de projectgebruiker worden niet naar verhouding gefactureerd. De volledige $ 1 wordt in rekening gebracht wanneer een nieuwe unieke gebruiker gegevens uit een opslagplaats leest of wijzigt, ongeacht de dag van de maand waarop de gebruiker de opslagplaats voor het eerst benadert.

3 De schijfopslag wordt naar verhouding gefactureerd. Wanneer u bijvoorbeeld in het laatste uur van een 30-daagse maand de Free Tier met 1 GiB overschrijdt, kost dat minder dan $ 0,01.

Quota en beperkingen

Voor elk afzonderlijk Google Cloud Platform-project geldt een maximum van 1000 opslagplaatsen.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud Source Repositories Documentation