Geniş ölçekte gelişmiş araştırma

Google Cloud çözümleri, verilere daha kolay erişim ve analiz imkanı sunup güvenli ortak çalışma için platformlar sağlayarak araştırmacıların bilgi toplamasına ve bilimsel keşifler yapmasına yardımcı oluyor.

Genom verilerini işleme ve analiz etme

Ham genom verilerini analiz ederek ve buluşlarınızı yeni hasta bakımı protokollerine dönüştürerek tıbbi araştırmaları ilerletin.

Middlesex Hospital işlerini yürütmek için Chrome Enterprise'a güveniyor
Broad Institute, genom analizlerini Google Cloud'da barındırarak hızını, ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini artırdı.
Hikayeyi okuyun

Hikayede öne çıkanlar

  • %400 daha hızlı insan genomu analizi

  • Günde 12 terabayt veri analiz eder (12 dakikada bir genom)

  • Numuneleri kısa sürede işlemek için otomatik olarak ölçeklenir

Yaşam bilimleri için analizler ve AI

Google Cloud, en fazla ümit vaat eden biyolojik hedefleri ve ilaç fırsatlarını belirlemeniz için Ar-Ge altyapınızı modernleştirip analizlerden ve AI'dan faydalanmanıza yardımcı olabilir.

Recursion logosu
Recursion Pharmaceuticals, tedavi edilemeyen hastalıklarla ilgili araştırmaları hızlandırmak için AI özellikli insan biyoloji haritası oluşturuyor.
Hikayeyi okuyun

Hikayede öne çıkanlar

  • Amazon bulut depolama çözümünden Google Cloud'a geçildi

  • Hücre mikroskopisi görüntülerinin işlenmesi hızlandırıldı

  • Derin öğrenme modeli eğitim süresi saatlerden dakikalara indirildi

Çözüm
Veri ambarı modernizasyonu

Google Cloud'un sunucusuz, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uygun maliyetli kurumsal veri ambarı olan BigQuery ile bulutta yerel ve şirket içi geleneksel veri ambarlarınızı sorunsuz bir şekilde modernleştirin.

Terra biyomedikal araştırma platformu

Broad Institute ve Verily tarafından geliştirilen, biyomedikal araştırmalar için ölçeklenebilir bir platform olan Terra'da verilere erişin, analiz araçları çalıştırın ve ortak çalışma gerçekleştirin.

Okuma süresi 5 dakika

Hikayeyi okuyun

Hikayede öne çıkanlar

  • Viral genom verilerini işleme ve analiz için en iyi uygulamalar iş akışı olan bir çalışma alanı

  • Herkese açık verileri ve çalışma alanında oluşturduğunuz verileri analiz edin

  • Çalışma alanı, mevcut veriler ve araçlar arttıkça sürekli güncellenmektedir.

Çözüm
Terra

Biyomedikal araştırmalar için ölçeklenebilir bir platform olan Terra'da verilere erişin, analiz araçları çalıştırın ve ortak çalışma gerçekleştirin.

Bir sonraki adımı atın

Ne için çözüm aradığınızı bize bildirin. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümü.

Güvenilir bir iş ortağıyla çalışın
Google Cloud'u kullanmaya başlayın
Göz atmaya devam edin