Gezondheid van bevolkingsgroepen

Het gebruik van cloudtools om beter inzicht te krijgen in de gezondheid van volledige populaties kan leiden tot inzichten die de gezondheidsresultaten voor individuele patiënten kunnen verbeteren.

Moderne app-ontwikkeling

Laat zorgverleners medische gegevens en inzichten in bevolkingsgroepen veilig benaderen en bied patiënten persoonlijke mobiele apps en web-apps.

Chileens ministerie van gezondheid transformeert de gezondheidssector
Chileens ministerie van Volksgezondheid: de Chileense gezondheidssector transformeren met een nationale, op API gebaseerde architectuur om de gezondheid van miljoenen mensen te verbeteren.

Zes minuten leestijd

Verhaal lezen

Kernpunten uit het verhaal

  • Vereenvoudigde toegang tot medische records, waardoor betere diagnoses mogelijk zijn

  • Een besparing van miljoenen op beheerkosten door gebruik te maken van Apigee-platform

  • Maakte de weg vrij voor de toekomstige ontwikkeling van andere nationale registratiesystemen

Aanbevolen hulpbronnen

Oplossing
Verouderde apps moderniseren

Zorginstanties bekijken mogelijkheden om de gezondheid van hele gemeenschappen te volgen. Door de onderlinge verbinding van medische dossiers te vergemakkelijken, helpt het API-platform van Google Cloud ze om de inzichten te verzamelen die dit onderzoek stimuleren.

Analyses en inzichten in gezondheidsprogramma's

Maak het zorginstanties mogelijk om deelnemers aan gezondheidsprogramma's te identificeren en prioriteren op basis van hun klinische risico's door gegevens van bronnen in en buiten het netwerk te harmoniseren.

Zes minuten leestijd

Het verhaal lezen

Kernpunten uit het verhaal

  • Heeft de kosten van patiëntenzorg verlaagd tot $ 2000

  • 10x rendement op investeringen in de zorgverlening voor betalers en zorginstanties

  • Maakte snelle ontwikkeling en implementatie van machine learning in klinisch beleid mogelijk.