Beperkingen

Deze release van Google Cloud Shell heeft de volgende bekende beperkingen.

Aangepaste geïnstalleerde softwarepakketten en persistentie

De virtuele-machine-instantie die uw Cloud Shell-sessie ondersteunt, is niet permanent aan een Cloud Shell-sessie toegewezen en wordt beëindigd als de sessie een uur inactief is. Nadat de instantie is beëindigd, gaan alle wijzigingen hierin verloren die u buiten uw $HOME heeft aangebracht.

.bashrc-content

Cloud Shell kan fouten veroorzaken als het .bashrc-bestand wordt gewijzigd of verwijderd. Het moet op zijn minst het volgende bevatten:

 if [ -f "/google/devshell/bashrc.google" ]; then
  source "/google/devshell/bashrc.google"
 fi

Trage verbinding

Wanneer u voor het eerst verbinding met een Cloud Shell maakt, moet u uw thuisschijf maken. Dit kan momenteel tot 25 seconden duren. Daaropvolgende verbindingen met bestaande virtuele-machine-instanties duren ongeveer vijf seconden.

Browserondersteuning

Cloud Shell ondersteunt de nieuwste versies van Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 11+ en Apple Safari 8+. De privébrowsermodus van Safari wordt niet ondersteund.

Gebruikslimieten

Cloud Shell is alleen voor interactief gebruik bedoeld. Niet-interactieve sessies worden na een waarschuwing automatisch beëindigd. Langdurig gebruik of processen die veel rekenkracht of netwerkcapaciteit in beslag nemen, worden niet ondersteund en kunnen ertoe leiden dat de sessie zonder waarschuwing wordt beëindigd.

Als uw sessie wordt beëindigd of niet kan worden gestart omdat u een servicelimiet heeft overschreden, geeft Cloud Shell een foutmelding weer met een link naar een formulier waarmee u bezwaar kunt maken tegen de limietoverschrijding. Klik op de feedbacklink en verzend het formulier met daarin meer informatie over de taken die u uitvoerde voordat uw sessie werd beëindigd.

Als u Cloud Shell 120 dagen lang niet gebruikt, verwijderen we uw thuisschijf. U ontvangt een e-mailmelding voordat we dit doen. Door een sessie te starten, voorkomt u dat de schijf wordt verwijderd. Overweeg een andere Google Cloud Storage-oplossing te gebruiken voor gevoelige gegevens die u op lange termijn wilt opslaan.

Uitgaande verbindingen

Uitgaande verbindingen van Cloud Shell kunnen alleen met de volgende TCP-poorten worden gemaakt: 20, 21, 22, 80, 443, 2375, 2376, 3306, 8080, 9600 en 50051.

Cloud Shell resetten naar de standaardstatus

De home-map van uw Cloud Shell naar een schone status herstellen:

 1. Controleer of er persoonlijke bestanden in de home-map staan:
   ls -a $HOME
  
 2. Verwijder alle bestanden uit uw home-map:
   sudo rm -rf $HOME
  
 3. Klik in het Cloud Shell-menu op het tandwielpictogram en klik vervolgens op Cloud Shell opnieuw opstarten. Klik op Cloud Shell opnieuw opstarten in het bevestigingsvenster.

Er wordt een nieuwe VM geleverd en de home-map wordt naar de standaardstatus hersteld.

Volgende stappen