Cennik usługi Anthos Service Mesh

Ceny dla klientów innych niż Anthos

Usługa Anthos Service Mesh będzie dostępna za darmo do czerwca 2021 r. Gdy zaczną obowiązywać płatności, serwis Anthos Service Mesh będzie kosztować 0,50 USD za klienta miesięcznie, zapewniając dostęp do telemetrii, paneli i konta CA Mesh.

Klienty Anthos Service Mesh to m.in.:

  • Google Kubernetes Engine: instancje podzbiorów usługi Anthos Service Mesh

Jeśli wdrożenie ma uruchomione więcej niż jedną replikę (jeśli na przykład usługa została przeskalowana do 3 instancji), każde wystąpienie jest rozliczane według rozliczanej stawki.

Ceny dla klientów platformy Anthos

Klienci platformy Anthos nie są obciążani oddzielnie za usługę Anthos Service Mesh, ponieważ jest ona już uwzględniona w cenie platformy Anthos.

Z kolei usługa płatności według wykorzystania jest dostępna tylko w Anthos w Google Cloud. Więcej informacji znajdziesz w cenniku Anthos.

Co dalej?