Fiyatlandırma

Bu sayfa, aşağıdaki Hizmet Altyapısı API'lerinin her bir sürümü için fiyatlandırma bilgilerini içerir:

  • Service Management API
  • Service Control API
  • Service Consumer Management API

Hizmet Altyapısı Fiyatlandırması

Service Management API ve Service Consumer Management API şu anda ücretsizdir. Service Control API, aşağıdaki fiyatlandırma modeline sahip ücretli bir hizmettir:

Faturalandırma hesabı başına aylık Takip Edilen İşlem sayısı Takip Edilen Milyon İşlem Başına Maliyet
0-2 milyon 0,00 ABD doları
2 milyon ve üzeri 3,00 ABD doları

Service Control API'nin aldığı her bir services.report çağrısı (Cloud Endpoints proxy'sinden veya başka bir hizmetten) için ücretlendirilen Takip Edilen İşlem sayısı, çağrıya dahil edilen tüm İşlemlerde Takip Edilen İşlemlerin toplamına veya 1'e (hangisi daha büyükse) eşit olur. Her İşlem için Takip Edilen İşlemlerin sayısı, İşlemdeki günlük girişlerinin sayısına veya 1'e (hangisi daha büyükse) eşit olur.

Service Control API'nin aldığı her bir v2.services.check çağrısı için ücretlendirilen Takip Edilen İşlem sayısı 1'e eşit olur.

Service Control API'nin aldığı her bir v2.services.report çağrısı için ücretlendirilen Takip Edilen İşlem sayısı, istekteki İşlem sayısına veya 1'e (hangisi daha büyükse) eşit olur.