Uygunluk Programına Göre Kapsamdaki Google Cloud Platform Hizmetleri

Son değiştirilme tarihi: 9 Nisan 2019 | Önceki Sürümler

Büyük harfle yazılmış terimler, Müşteri ile Google arasındaki geçerli sözleşmede belirtilen anlama gelir.

Aşağıdaki Hizmetler belirtilenlerden birinin veya daha fazlasının kapsamına girer: Google'ın ISO 27001 Sertifikası, ISO 27017 Sertifikası, ISO 27018 Sertifikası, PCI DSS Sertifikası, SOC 1 Raporu, SOC 2 Raporu ve SOC 3 Raporu. Aşağıdaki tabloda ifadesi, Hizmetin (satırın) belirtilen sertifikanın veya raporun (sütun) kapsamında olduğunu gösterir.

Hizmet ISO 27001, 27017, 27018 Sertifikaları SOC 1, 2, 3 Raporları PCI DSS Sertifikası
Google App Engine
Google App Engine Esnek Ortamı
Google BigQuery
Google Cloud Bigtable
Google Cloud Billing API
Google Cloud CDN (İçerik Yayınlama Ağı)
Google Cloud Console
Google Cloud Data Loss Prevention
Google Cloud Dataflow
Google Cloud Datalab
Google Cloud Dataproc
Google Cloud Datastore
Google Cloud DNS
Google Cloud Endpoints
Google Cloud Functions
Google Cloud Healthcare
Google Cloud IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi)
Google Cloud Jobs API
Google Cloud Key Management Service
Google Cloud Launcher
Google Cloud Load Balancing
Google Cloud Machine Learning Engine
Google Cloud Mobile App
Google Cloud Natural Language API
Google Cloud Pub/Sub
Google Cloud Resource Manager
Google Cloud Router
Google Cloud SDK
Google Cloud Security Scanner
Google Cloud Shell
Google Cloud Source Repositories
Google Cloud Speech API
Google Cloud SQL
Google Cloud Storage
Google Cloud Translation API
Google Cloud Vision API
Google Cloud Virtual Network
Google Cloud VPN
Google Compute Engine
Google Cloud Build
Google Kubernetes Engine
Google Container Registry
Google Deployment Manager
Google Genomics
Google Service Control
Google Stackdriver Debugger
Google Stackdriver Error Reporting
Google Stackdriver Logging
Google Stackdriver Trace


Uygunluk Programına Göre Kapsamdaki G Suite ve/veya Tamamlayıcı Ürünler

Büyük harfle yazılmış terimler, Müşteri ile Google arasındaki geçerli sözleşmede belirtilen anlama gelir.

Aşağıdaki G Suite Hizmetleri ve/veya Tamamlayıcı Ürünler belirtilenlerden birinin veya daha fazlasının kapsamına girer: Google'ın ISO 27001 Sertifikası, ISO 27017 Sertifikası, ISO 27018 Sertifikası, SOC 1 Raporu, SOC 2 Raporu ve SOC 3 Raporu. Aşağıdaki tabloda ifadesi, Hizmetin (satırın) belirtilen sertifikanın veya raporun (sütun) kapsamında olduğunu gösterir.

Hizmet ISO 27001, 27017, 27018 Sertifikaları SOC 1, 2, 3 Raporları
Cloud Identity Yönetimi
Gmail
Google+
Google Takvim
Google Cloud Search
Google Kişiler
Google Dokümanlar
Google E-Tablolar
Google Slaytlar
Google Formlar
Google Drive
Google Gruplar İşletme Sürümü
Google Hangouts
Hangouts Chat
Hangouts Meet
Google Talk
Google Voice (yalnızca ISO 27001)
Google Jamboard
Google Keep
Google Sites
Google Görevler
Google Apps Kasası

Önceki Sürümler