Uygunluk Programına Göre Kapsamdaki Google Cloud Platform Hizmetleri

Son değiştirilme tarihi: 9 Nisan 2019 | Önceki Sürümler

Büyük harfle yazılmış terimler, Müşteri ile Google arasındaki geçerli sözleşmede belirtilen anlama gelir.

Aşağıdaki Hizmetler belirtilenlerden birinin veya daha fazlasının kapsamına girer: Google'ın ISO 27001 Sertifikası, ISO 27017 Sertifikası, ISO 27018 Sertifikası, PCI DSS Sertifikası, SOC 1 Raporu, SOC 2 Raporu ve SOC 3 Raporu. Aşağıdaki tabloda bitti ifadesi, Hizmetin (satırın) belirtilen sertifikanın veya raporun (sütun) kapsamında olduğunu gösterir.

Hizmet ISO 27001, 27017, 27018 Sertifikaları SOC 1, 2, 3 Raporları PCI DSS Sertifikası
Google App Engine bitti bitti bitti
Google App Engine Esnek Ortamı bitti bitti bitti
Google BigQuery bitti bitti bitti
Google Cloud Bigtable bitti bitti bitti
Google Cloud Billing API bitti bitti
Google Cloud CDN (İçerik Yayınlama Ağı) bitti bitti bitti
Google Cloud Console bitti bitti bitti
Google Cloud Data Loss Prevention bitti bitti bitti
Google Cloud Dataflow bitti bitti bitti
Google Cloud Datalab bitti
Google Cloud Dataproc bitti bitti bitti
Google Cloud Datastore bitti bitti bitti
Google Cloud DNS bitti bitti bitti
Google Cloud Endpoints bitti
Google Cloud Functions bitti bitti bitti
Google Cloud Healthcare bitti bitti bitti
Google Cloud IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi) bitti bitti bitti
Google Cloud Jobs API bitti bitti
Google Cloud Key Management Service bitti bitti bitti
Google Cloud Launcher bitti bitti bitti
Google Cloud Load Balancing bitti bitti bitti
Google Cloud Machine Learning Engine bitti bitti bitti
Google Cloud Mobile App bitti bitti
Google Cloud Natural Language API bitti bitti bitti
Google Cloud Pub/Sub bitti bitti bitti
Google Cloud Resource Manager bitti bitti bitti
Google Cloud Router bitti bitti bitti
Google Cloud SDK bitti bitti
Google Cloud Security Scanner bitti bitti bitti
Google Cloud Shell bitti bitti bitti
Google Cloud Source Repositories bitti bitti
Google Cloud Speech API bitti bitti bitti
Google Cloud SQL bitti bitti bitti
Google Cloud Storage bitti bitti bitti
Google Cloud Translation API bitti bitti bitti
Google Cloud Vision API bitti bitti bitti
Google Cloud Virtual Network bitti bitti bitti
Google Cloud VPN bitti bitti bitti
Google Compute Engine bitti bitti bitti
Google Cloud Build bitti bitti bitti
Google Kubernetes Engine bitti bitti bitti
Google Container Registry bitti bitti bitti
Google Deployment Manager bitti bitti bitti
Google Genomics bitti bitti
Google Service Control bitti bitti
Google Stackdriver Debugger bitti bitti bitti
Google Stackdriver Error Reporting bitti bitti bitti
Google Stackdriver Logging bitti bitti bitti
Google Stackdriver Trace bitti bitti bitti


Uygunluk Programına Göre Kapsamdaki G Suite ve/veya Tamamlayıcı Ürünler

Büyük harfle yazılmış terimler, Müşteri ile Google arasındaki geçerli sözleşmede belirtilen anlama gelir.

Aşağıdaki G Suite Hizmetleri ve/veya Tamamlayıcı Ürünler belirtilenlerden birinin veya daha fazlasının kapsamına girer: Google'ın ISO 27001 Sertifikası, ISO 27017 Sertifikası, ISO 27018 Sertifikası, SOC 1 Raporu, SOC 2 Raporu ve SOC 3 Raporu. Aşağıdaki tabloda bitti ifadesi, Hizmetin (satırın) belirtilen sertifikanın veya raporun (sütun) kapsamında olduğunu gösterir.

Hizmet ISO 27001, 27017, 27018 Sertifikaları SOC 1, 2, 3 Raporları
Cloud Identity Yönetimi bitti bitti
Gmail bitti bitti
Google+ bitti bitti
Google Takvim bitti bitti
Google Cloud Search bitti bitti
Google Kişiler bitti bitti
Google Dokümanlar bitti bitti
Google E-Tablolar bitti bitti
Google Slaytlar bitti bitti
Google Formlar bitti bitti
Google Drive bitti bitti
Google Gruplar İşletme Sürümü bitti bitti
Google Hangouts bitti bitti
Hangouts Chat bitti bitti
Hangouts Meet bitti bitti
Google Talk bitti bitti
Google Voice bitti (yalnızca ISO 27001) bitti
Google Jamboard bitti bitti
Google Keep bitti bitti
Google Sites bitti bitti
Google Görevler bitti bitti
Google Apps Kasası bitti bitti

Önceki Sürümler