Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

Privacy Shield

Een framework voor het naleven van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat het EU-US Privacy Shield-framework bedrijven in de EU een adequaat mechanisme biedt voor naleving van de vereisten van de Europese wetten inzake gegevensbescherming die te maken hebben met de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

Google LLC is gecertificeerd onder zowel het EU-US als het CH-EU Privacy Shield. U kunt onze certificeringen bekijken in de Privacy Shield-lijst.