Logo van PCI DSS

PCI DSS

De PCI Security Standards Council is een wereldwijd forum voor de continue ontwikkeling, verbetering, opslag, verspreiding en implementatie van beveiligingsnormen voor de bescherming van rekeninggegevens. De Standards Council is door de grote creditcardmaatschappijen (Visa, MasterCard, American Express, Discover en JCB) opgericht als zelfstandige organisatie die bepaalt wat verkopers en dienstverleners moeten doen om de gegevens van kaarthouders te beschermen. De Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards (DSS) zijn opgesteld door deze organisatie.

PCI DSS is een verzameling praktische richtlijnen voor netwerkbeveiliging en bedrijfsvoering, aangenomen door de PCI Security Standards Council om een 'minimale beveiligingsstandaard' vast te leggen voor de bescherming van betaalkaartgegevens van klanten. PCI DSS geldt voor alle systemen, netwerken en apps die gegevens van kaarthouders verwerken, opslaan of verzenden, en voor systemen die gebruikt worden om de toegang tot die systemen te beveiligen en te registreren.

Google Cloud ondergaat jaarlijks een externe audit om afzonderlijke producten te certificeren voor PCI DSS. Dit betekent dat deze services een infrastructuur bieden waarop klanten hun eigen services en apps kunnen ontwerpen die gegevens van kaarthouders opslaan, verwerken of verzenden.

Klanten blijven wel zelf verantwoordelijk voor de PCI DSS-naleving van hun apps. Bekijk Een omgeving maken die aan PCI DSS voldoet voor meer informatie over het gebruik van Google Cloud Platform voor de implementatie van PCI DSS in uw app.

De volgende Google Cloud-services zijn door een onafhankelijke Qualified Security Assessor beoordeeld als services die voldoen aan PCI DSS 3.2.1. Dit betekent dat deze services een infrastructuur bieden waarin klanten een eigen service of app kunnen bouwen die gegevens van kaarthouders opslaat, verwerkt of verzendt. In deze matrix leggen we de gedeelde verantwoordelijkheden van Google en klanten van Google uit.

Google Cloud-services die onder PCI DSS vallen

Relevante producten en services

De PCI-nalevingsverklaring voor Google Cloud Platform is beschikbaar voor onze bestaande klanten en kan via support worden opgevraagd. Voor GCP gaat u rechtstreeks naar de console. Potentiële klanten kunnen contact opnemen met het salesteam voor meer informatie.

Regio

Wereldwijd

Branche

Branche-afhankelijk