Standartlar, düzenlemeler ve sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sitede Google'ın sertifikaları ve karşıladığı uygunluk standartlarına ek olarak belirli bir bölgeye veya sektöre özel düzenlemeler hakkında genel bilgiler sunulmaktadır.

OSPAR

Dışarıdan Destek Alan Hizmet Sağlayıcıları için Kontrol Hedefleri ve Süreçleri hakkında ABS Kılavuzları

Singapur'daki Bankalar Birliği ("ABS"), Dışarıdan Destek Alan Hizmet Sağlayıcıları için Kontrol Hedefleri ve Süreçleri Kılavuzları'nı ("ABS Kılavuzları") hazırlamıştır. Bu kılavuzlarda, Singapur'da faaliyet gösteren Finansal Kurumlara ("FI'ler") hizmet sağlamak isteyen Dışarıdan Destek Alan Hizmet Sağlayıcıları ("OSP'ler") için güvenlik yönergeleriyle ilgili bilgiler sağlanır. Bu kılavuzlarda, FI'lere hizmet sağlamak isteyen OSP'lerin uyması gereken minimum/temel kontroller açıklanır.

OSP'ler, ABS Kılavuzları'na uyduğunu göstermek için üçüncü taraflarca gerçekleştirilen bir denetimden geçerek Dışarıdan Destek Alan Hizmet Sağlayıcısı Denetim Raporu (OSPAR) onayı alabilir. OSPAR onayı alan bir OSP, FI'ye kontrollerinin dışarıdan destek alan hizmetlerin bölgesinde geçerli olan kontrol hedeflerine uyduğunu ve hizmetin FI tarafından sağlanıyormuş gibi aynı derecede denetimli, titizlikle ve tutarlı yürütüldüğünü gösterir.

Google Cloud'un, 75 Google Cloud Platform (GCP) ürünü için OSPAR onayı bulunmaktadır. Google Cloud, kontrollerinin ABS Kılavuzları'na uyduğunu belgelemek için özenle çalışmış ve üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimlerden geçmiştir.

OSPAR kapsamındaki Google Cloud Platform hizmetleri