Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De maatregelen die we treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten zijn gecertificeerd volgens wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We breiden onze dekking voortdurend uit.

Deze site bevat informatie over de certificeringen die Google heeft behaald en de nalevingsnormen waaraan Google voldoet. Ook vindt u er algemene informatie over regelgeving voor specifieke regio's of sectoren.

OSPAR

ABS-richtlijnen voor controledoelstellingen en -procedures voor providers van uitbestede services

De Association of Banks in Singapore (ABS) heeft de richtlijnen voor controledoelstellingen en -procedures voor providers van uitbestede services opgesteld, ook wel de 'ABS-richtlijnen' genoemd. Deze behandelen de informatiebeveiliging bij providers van uitbestede services (outsourced service providers, OSP's) die diensten willen leveren aan financiële instellingen (FI's) die werkzaam zijn in Singapore. De richtlijnen beschrijven de minimale/basale controles die OSP's moeten implementeren als ze services aan FI's willen leveren.

Als een OSP wil aantonen dat aan de ABS-richtlijnen wordt voldaan, kan deze een audit door derden ondergaan om een Outsourced Service Provider Audit Report-attest (OSPAR) te ontvangen. Wanneer een OSP een OSPAR-attest heeft, weet een FI dat een OSP effectieve controles toepast die zijn opgesteld met het oog op naleving van de relevante controledoelstellingen voor levering van uitbestede services, en dat het niveau van governance, striktheid en consistentie gelijk is aan het niveau dat zou gelden als de services nog steeds door de FI zelf werden beheerd.

Google Cloud heeft inmiddels een OSPAR-attest behaald voor 75 Google Cloud Platform-producten (GCP). Hiervoor heeft Google Cloud de eigen controles uitgebreid gedocumenteerd en vergeleken met de ABS-richtlijnen en is er een audit door een onafhankelijke derde uitgevoerd.

Google Cloud Platform-services die onder OSPAR vallen: