Logo van overheid

NIST 800-171

Het National Institute of Standards and Technology (NIST), een onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Handel, stelt normen en richtlijnen op voor de beveiliging van gegevens. De speciale publicatie 800-171 van NIST is gericht op de bescherming van de vertrouwelijkheid van gecontroleerde niet-gerubriceerde gegevens (Controlled Unclassified Information, CUI) in niet-federale informatiesystemen en organisaties. Bovendien bevat de publicatie een definitie van de beveiligingsvereisten om dat doel te bereiken. De beveiligingsvereisten van NIST 800-171 verwijzen rechtstreeks naar NIST 800-53. Deze verwijzingen zijn beschikbaar op pagina D-2 van de publicatie NIST.SP.800-171.

De onderstaande Google Cloud-services hebben een onafhankelijke beoordeling van derden ondergaan, waarbij is bevestigd dat de services werken in overeenstemming met NIST 800-53 binnen het kader van FedRAMP. Dit is inclusief alle vereiste maatregelen zoals beschreven in NIST 800-171.

Google Cloud-services die door derden zijn beoordeeld op naleving van NIST 800-171

Relevante producten en services