Standartlar, Düzenlemeler ve Sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

MPAA

Fikri mülkiyet verilerini koruma.

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA), bulut sağlayıcıları için bir en iyi uygulamalar yönergesi oluşturmuştur.

Google Cloud Platform'u kullanan müşteriler, bir paylaşılan güvenlik modeli kapsamında bulut hizmetlerini bu en iyi uygulamaları destekleyecek şekilde yapılandırabilir. Resmi bir sertifika olmasa da yönergelerin kontrol unsurları; ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 gibi Google'ın üçüncü taraflarca denetlenen mevcut temel uygunluk programları ve CSA STAR kendi kendini sertifikalandırma ile son derece uyumludur.

Bu belgede, Google Cloud Platform'un desteklediği MPAA kontrolleri açıklanmaktadır. Google, bu kontrolleri düzenli olarak doğrulamak için üçüncü taraf bir denetçiyle sözleşmeli olarak çalışmaktadır.