Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

MPAA

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten

De Motion Picture Association of America (MPAA) heeft een richtlijn met praktische tips ontwikkeld voor cloudproviders.

Klanten die Google Cloud Platform gebruiken, kunnen hun cloudservices volgens een gedeeld beveiligingsmodel configureren en zo deze praktische tips opvolgen. Hoewel dit geen formele certificering is, sluiten de beheeraspecten van de richtlijnen nauw aan op de bestaande, extern gecontroleerde nalevingsprogramma's bij Google, waaronder de ISO 27001-, ISO 27017- en ISO 27018-certificeringen, evenals onze CSA STAR-zelfcertificering.

In dit document vindt u meer informatie over de MPAA-maatregelen die Google Cloud Platform ondersteunt. Google laat deze maatregelen op regelmatige basis valideren door een externe auditor.