Media-logo

MPA

De Motion Picture Association (MPA) biedt praktische tips en algemene richtlijnen voor contentbeveiliging waarmee cloudserviceproviders en medewerkers in de entertainmentbranche de veiligheid van entertainmentcontent kunnen beoordelen.

Klanten die Google Cloud gebruiken, kunnen hun cloudservices volgens een gedeeld beveiligingsmodel configureren en zo deze praktische tips van de MPA opvolgen. Hoewel dit geen formele certificering is, sluiten de beheeraspecten nauw aan op de bestaande extern gecontroleerde nalevingsprogramma's bij Google, waaronder de certificeringen ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 en ISO/IEC 27018, evenals onze CSA STAR-zelfcertificering.

In onze documentatie over de naleving van MPA-richtlijnen vindt u meer informatie over de beheeraspecten van de MPA-richtlijnen voor contentbeveiliging die Google Cloud Platform ondersteunt.

Relevante producten en services