Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

IRAP-assessment

Beveiligingsassessment voor Australische gebruikers bij de overheid

Google Cloud Platform (GCP) heeft een IRAP-assessment ondergaan voor niet-geclassificeerde DLM's. Dit is uitgevoerd door een erkende auditor en wordt momenteel beoordeeld door het Australian Signals Directorate. Het assessment heeft betrekking op de werking en beveiliging van GCP-services, inclusief de services die vanuit de regio Sydney worden aangeboden.