Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig met het uitbreiden van onze dekking.

HITRUST CSF®

Brancheonafhankelijk certificeringskader voor risicobeheer en naleving van voorschriften

HITRUST CSF is een certificeringskader voor alle branches. Het is ontwikkeld door HITRUST, een organisatie zonder winstoogmerk. Het kader omvat een aantal voorgeschreven beheersmaatregelen voor organisatieprocessen en een aantal technische beheersmaatregelen voor de verwerking, opslag en overdracht van gevoelige gegevens.

G Suite en Google Cloud Platform zijn HITRUST CSF-gecertificeerd.