Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

FISC (Japan)

Beveiligingsrichtlijnen voor financiële instellingen in Japan

Het Center for Financial Industry Information Systems (FISC) is een organisatie voor het publieke belang die onderzoek uitvoert op het gebied van technologie, gebruik, beheer en dreiging/verdediging met betrekking tot systemen voor financiële gegevens in Japan.

Tot de primaire documenten die door de organisatie zijn gemaakt, behoren de FISC Security Guidelines on Computer Systems for Banking and Related Financial Institutions. Hierin worden controlemogelijkheden beschreven voor faciliteiten, werkzaamheden en technische infrastructuur.

Google heeft een gids ontwikkeld om klanten inzicht te geven in hoe de controleomgeving van Google aansluit op de FISC-richtlijnen (ook beschikbaar in het Japans). De meeste opties in deze gids maken deel uit van onze extern gecontroleerde nalevingsprogramma's, waaronder de ISO 27001-, ISO 27017- en ISO 27018-certificeringen.