Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

COPPA (V.S.)

Bescherming van de online privacy van kinderen

Wij vinden het zeer belangrijk om kinderen online te beschermen. G Suite for Education verplicht scholen contractueel om toestemming van ouders te verkrijgen die door de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA) wordt vereist. Onze services kunnen worden gebruikt in overeenstemming met COPPA.