Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De maatregelen die we treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten zijn gecertificeerd volgens wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We breiden onze dekking voortdurend uit.

Deze site bevat informatie over de certificeringen die Google heeft behaald en de nalevingsnormen waaraan Google voldoet. Ook vindt u er algemene informatie over regelgeving voor specifieke regio's of sectoren.

Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5)

Informatiebeveiliging bij cloudservices

De Cloud Computing Compliance Controls Catalogue (C5) is ontwikkeld door het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als middel om de informatiebeveiliging bij cloudservices te beoordelen. De auditstandaard C5 bouwt voort op internationaal erkende beveiligingsnormen, zoals ISO 27001, en zorgt op die manier voor een vertrouwensband tussen cloudproviders en hun klanten.

C5 specificeert niet alleen een basisniveau voor cloudbeveiliging, maar streeft ook naar grotere transparantie door specifieke controlemechanismen toe te voegen die cloudklanten kunnen gebruiken bij hun risicobeoordeling.

Google Cloud (G Suite en Google Cloud Platform) heeft de C5-certificering behaald na een onafhankelijke audit door derden. Google Cloud-klanten kunnen de C5-certificering gebruiken om de naleving te verifiëren en om het gebruik van Google Cloud-services te beoordelen. U kunt de C5-certificering voor Google Cloud Platform en G Suite opvragen door contact op te nemen met uw Field Sales Representative of het Google Support-team.

De volgende Google Cloud Platform-producten vallen onder de C5-certificering:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Aanvullende Google-producten:
API's voor Google-producten:
G Suite Admin SDK:
Ondersteunende services:
  • Gmail Delivery
  • Gmail Frontend/Middleware
  • Gmail Medley
  • Gmail Spam