Standartlar, düzenlemeler ve sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sitede Google'ın sertifikaları ve karşıladığı uygunluk standartlarına ek olarak belirli bir bölgeye veya sektöre özel düzenlemeler hakkında genel bilgiler sunulmaktadır.

Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu (APRA) Standartları

Finansal hizmet kurumları için ihtiyati standartlar.

Avustralya'da finansal hizmetler sektörü Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu (APRA) tarafından denetlenir. APRA'nın misyonu, gözetimi altındaki kurumlar tarafından verilen finansal taahhütlerin makul koşullar altında istikrarlı, verimli ve rekabete açık bir finansal sistem içerisinde karşılanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ihtiyati standartların belirlenmesi ve uygulanmasıdır. CPS 231, CPG 234 ve CPG 235 adlı ihtiyati standartlar, sırasıyla dış kaynak kullanımını, bilgi ve bilgi teknolojisinde güvenlik riskinin yönetimini ve veri riskinin yönetimini kontrol eden üç standart ve uygulama rehberidir.

Yukarıda bahsedilen üç İhtiyati standarda karşılık olarak kısa bir süre önce iki rapor hazırladık. İlk rapor, Google Cloud hizmetlerini kullanmak isteyen finans kurumlarına genel bilgiler sağlamaktadır. Bu raporda sadece APRA İhtiyati Standardı CPS 231 ele alınmaktadır. Google Cloud’un APRA CPG 234 ve CPG 235 standartlarına yanıtını genel olarak açıklayan ikinci raporda, Hizmet Kuruluşu Kontrolleri (SOC) 2 Tür II raporumuzda özetlenen GCP ve G Suite kontrolleriyle süreçleri, APRA CPG 234 ve CPG 235 kapsamında açıklanan güvenlik kurallarına ve denetimlere eşlenmektedir. Bu eşleme, Google Cloud’un belirli APRA gereksinimlerine karşılık gelen uygunluk kontrollerini daha özet bir biçimde sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu kontrol eşlemesine ulaşmak isteyen müşteriler Cloud Satış ekibiyle iletişime geçebilir.

APRA kapsamında olan Google Cloud hizmetleri:

Cloud Identity
Google Cloud Platform:
G Suite:
Ek Google Ürünleri:
Google Ürün API'leri:
G Suite Admin SDK:
Destek Hizmetleri:
  • Gmail Teslimatı
  • Gmail Ön Ucu/Ara Yazılımı
  • Gmail Dizisi
  • Gmail Spam