Standartlar, düzenlemeler ve sertifikalar

Google, uygunluk ve raporlama konusunda yardım sunmak için bilgilere, en iyi uygulamalara ve belgelere kolay erişim imkanı sağlar. Ürünlerimiz, müşterilerimize güvence vermek için düzenli olarak bağımsız güvenlik, gizlilik ve uygunluk denetimlerinden geçer ve çok sayıda uluslararası sertifikaya sahiptir. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Üç Bakanlıktan Üç Yönerge (Japonya)

Tıbbi Bilgi Sistemlerinin Güvenlik Yönetimiyle İlgili Yönergeler (Japonya)

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın (MHLW) "Tıbbi Bilgi Sistemlerinin Güvenlik Yönetimiyle İlgili Yönergeler" belgesinde, tıbbi bilgi sistemlerinin güvenli yönetimiyle ilgili gereklilikler ve hem teknik hem de operasyon yönetimi bakış açısından e-Belge Yasası'na uygunluk belirtilmiştir.

Tıbbi bilgi sistemleri için dışarıdan destek alan veya bulut türünde hizmet kullanan tıbbi kurumlar, yönetim önlemlerini üç farklı belgedeki gerekliliklere göre incelemelidir: yukarıda bahsedilen MHLW yönergeleri, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın "Tıbbi Bilgilerle İlgilenen Bilgi İşleme Hizmeti Sağlayıcılarına Yönelik Güvenlik Yönetimi Yönergeleri" ve İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'nın "Tıbbi Bilgilerle İlgilenen Bulut Hizmeti Sağlayıcılarına Yönelik Güvenlik Yönetimi Yönergeleri". Üç bakanlığın verdiği üç dört yönerge belgesine toplu olarak "Üç Bakanlıktan Üç Yönerge" olarak bahsedilir.

Google olarak, denetim ortamımızın Üç Bakanlıktan Üç Yönerge ile nasıl uyumlu olduğunu açıklamak amacıyla bir el kitabı hazırladık. El kitabında açıklanan düzenlemelerin çoğu ISO 27001, ISO 27017 ve ISO 27018 gibi üçüncü taraf uygunluk programları tarafından onaylanmıştır.