Prijzen

>

In dit document leggen we uit hoe de prijzen voor Security Command Center worden berekend.

U kunt ook de Prijscalculator voor Google Cloud gebruiken om de kosten voor het gebruik van Security Command Center te schatten.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

Als u de Premium of Standard Tier van Security Command Center gebruikt, kunnen u de volgende kosten in rekening worden gebracht:

 • Kosten voor de gekozen tier van Security Command Center, zoals verderop beschreven.
 • Alle kosten voor aanvullende betaalde scanners, zoals Cloud Data Loss Prevention (Cloud DLP) of externe scanners, waarmee gegevens aan Security Command Center worden toegevoegd. Deze kosten worden door de scannerproviders in rekening gebracht op basis van hun gebruikstarieven.
 • Alle App Engine-kosten voor het gebruik van Web Security Scanner, zoals verderop beschreven.

Tierprijzen voor Security Command Center

De prijzen voor Security Command Center zijn gebaseerd op de gekozen Security Command Center-tier:

Details per tier

Functies van Standard Tier

 • Security Health Analytics: in de Standard Tier biedt Security Health Analytics beheerde scans voor de beoordeling van kwetsbaarheden in Google Cloud. Met deze scans worden de ernstigste kwetsbaarheden en verkeerde configuraties automatisch gedetecteerd voor uw Google Cloud-items. Security Health Analytics in de Standard Tier bevat de volgende typen bevindingen:

  • 2SV_NOT_ENFORCED
  • NON_ORG_IAM_MEMBER
  • OPEN_FIREWALL
  • OPEN_RDP_PORT
  • OPEN_SSH_PORT
  • OPEN_TELNET_PORT
  • PUBLIC_BUCKET_ACL
  • PUBLIC_COMPUTE_IMAGE
  • PUBLIC_IP_ADDRESS
  • PUBLIC_LOG_BUCKET
  • PUBLIC_SQL_INSTANCE
  • SSL_NOT_ENFORCED
  • WEB_UI_ENABLED
 • Aangepaste scans van Web Security Scanner: Web Security Scanner in de Standard Tier ondersteunt aangepaste scans van geïmplementeerde apps met openbare URL's en IP's die zich niet achter een firewall bevinden.

Functies van Premium Tier

 • Event Threat Detection controleert de Cloud Logging-stream van uw organisatie en verbruikt logboeken voor een of meer projecten (zodra die logboeken beschikbaar zijn) om de volgende dreigingen te detecteren:
  • Malware
  • Cryptomining
  • SSH Brute Force-aanvallen
  • Uitgaande DoS
  • Afwijkende IAM-toewijzing
  • Gegevensonderschepping
 • Container Threat Detection detecteert de volgende containerruntime-aanvallen:
  • Verdachte binaire bestanden
  • Verdachte bibliotheken
  • Reverse shell
 • Security Health Analytics: in de Premium Tier controleert Security Health Analytics of u zich aan erkende praktijken uit de branche houdt en of de naleving voor al uw Google Cloud-items in orde is. De resultaten hiervan kunnen worden beoordeeld in een nalevingsdashboard en geëxporteerd als eenvoudig te beheren csv-bestanden.

  In de Premium Tier wordt met Security Health Analytics gecontroleerd en gerapporteerd volgens:

  • CIS 1.0
  • PCI DSS v3.2.1
  • NIST 800-53
  • ISO 27001
 • Met beheerde scans van Web Security Scanner spoort u de volgende kwetsbaarheden op in de beveiliging van uw Google Cloud-apps:
  • Cross-site scripting (XSS)
  • Flash-injectie
  • Gemengde content
  • Wachtwoorden met leesbare tekst
  • Gebruik van onveilige JavaScript-bibliotheken
 • De Premium Tier bevat ook alle functies van de Standard Tier.

Prijzen van Standard Tier

U kunt kosteloos gebruikmaken van de Standard Tier van Security Command Center.

Prijzen van Premium Tier

De Premium Tier van Security Command Center is beschikbaar als jaarabonnement of meerjarig abonnement met een vaste prijs. De jaarlijkse kosten van het abonnement bedragen 5% van het hoogste van de volgende 2 bedragen:

 • uw vastgelegde jaarlijkse Google Cloud-uitgaven of
 • uw daadwerkelijke Google Cloud-jaaruitgaven in het huidige jaar.

Er geldt een minimumbedrag van $ 25.000 per jaar. U kunt het Premium Tier-abonnement voor Security Command Center koppelen aan nieuwe overeenkomsten voor vastgelegd gebruik of toevoegen aan een bestaande overeenkomst voor vastgelegd gebruik. In beide gevallen krijgt het Premium Tier-abonnement voor Security Command Center dezelfde einddatum als uw overeenkomst voor vastgelegd gebruik. Het abonnement wordt maandelijks gefactureerd zolang het abonnement loopt.

Neem contact op met uw salesmedewerker voor specifieke informatie.

Voorbeelden van prijzen voor Premium Tier

Hier volgen voorbeelden van de kosten van het Premium Tier-abonnement voor Security Command Center:

Op basis van vastgelegd gebruik

Stel dat u een meerjarige overeenkomst voor vastgelegd gebruik heeft die als volgt is opgebouwd:

 • $ 1 miljoen voor jaar 1
 • $ 2 miljoen voor jaar 2
 • $ 4 miljoen voor jaar 3

In dat geval geldt de volgende vaste prijs voor de Premium Tier van Security Command Center:

 • $ 50.000 voor jaar 1
 • $ 100.000 voor jaar 2
 • $ 200.000 voor jaar 3

Maar stel dat u in het voorgaande scenario in jaar 1 in werkelijkheid meer uitgeeft aan Google Cloud, namelijk $ 1,2 miljoen. Ook dan worden voor de Premium Tier van Security Command Center dat jaar gewoon de vaste kosten in rekening gebracht van $ 4167 per maand, ofwel $ 50.000 in totaal.

De totale kosten voor de voorgaande meerjarige overeenkomst bedragen $ 350.000. Zelfs als u binnen de periode van 3 jaar meer gebruikt dan het vastgelegde gebruik, blijven de kosten voor de Premium Tier van Security Command Center $ 350.000 bedragen.

Als u momenteel jaarlijks meer uitgeeft dan uw huidige bedrag voor vastgelegd gebruik

Stel dat u een meerjarige overeenkomst voor vastgelegd gebruik heeft die als volgt is opgebouwd:

 • $ 1 miljoen voor jaar 1
 • $ 2 miljoen voor jaar 2
 • $ 4 miljoen voor jaar 3

Maar momenteel geeft u in jaar 1 $ 1,5 miljoen uit. In dat geval geldt de volgende vaste prijs voor de Premium Tier van Security Command Center:

 • $ 75.000 in jaar 1 (omdat een jaarlijkse uitgave van $ 1,5 miljoen meer is dan uw vastgelegde gebruik van $ 1 miljoen)
 • $ 100.000 voor jaar 2
 • $ 200.000 voor jaar 3

Stel dat u in het voorgaande scenario, na het afsluiten van het Premium Tier-abonnement voor Security Command Center, in werkelijkheid in jaar 1 nog meer uitgeeft aan Google Cloud, namelijk $ 1,9 miljoen. Ook dan worden voor de Premium Tier van Security Command Center dat jaar gewoon de vaste kosten in rekening gebracht van $ 6250 per maand, oftewel $ 75.000 in totaal.

De totale kosten voor de voorgaande meerjarige overeenkomst bedragen $ 375.000. Zelfs als u binnen de periode van 3 jaar meer gebruikt dan uw vastgelegde gebruik, blijven de kosten voor de Premium Tier van Security Command Center $ 375.000 bedragen.

Prijzen voor Premium Tier van Security Command Center niet gebaseerd op logboekverbruik of -gebruik

De volledige verwerking van de logboekgegevens die nodig zijn voor Event Threat Detection binnen uw organisatie is inbegrepen bij het Premium Tier-abonnement voor Security Command Center. De kosten hiervan worden niet gebaseerd op de hoeveelheid verbruikte logboekgegevens.

De configuratie van automatische scans van Web Security Scanner is inbegrepen bij de Premium Tier van Security Command Center. Maar de werking van deze automatische scans kan van invloed zijn op het volgende:

 • Quotumlimieten van App Engine-, Compute Engine- en GKE-instanties en bandbreedtekosten (verkeer).
 • Quota voor API-aanroepen naar App Engine-services, zoals e-mail en zoekopdrachten, en Compute Engine- en GKE-services.

De werkelijke hoeveelheid verkeer die wordt gegenereerd door een scan is afhankelijk van de app en het aantal URL's, gebeurtenishandlers, formulieren en parameters.

Web Security Scanner is geoptimaliseerd om het verkeer tot een minimum te beperken. Standaard wordt de scansnelheid beperkt tot ongeveer 15 query's per seconde (QPS), met kleine variaties in de snelheid vanwege de asynchrone aard van veel web-apps. Momenteel stopt een grote scan na 100.000 testverzoeken. Dit is exclusief de verzoeken die betrekking hebben op het crawlen van sites. Verzoeken voor het crawlen van sites worden niet beperkt.

Verouderde prijzen

Vouw het volgende gedeelte uit voor informatie over de prijzen die gelden als u niet heeft gemigreerd naar de Premium of Standard Tier van Security Command Center.

Prijzen voor Web Security Scanner

De beheerde mogelijkheden van Web Security Scanner zijn alleen toegankelijk met de Premium Tier van Security Command Center. Voor het gebruik van Web Security Scanner worden geen directe kosten in rekening gebracht. Wel kunnen er indirecte kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van Web Security Scanner.

Het gebruik van Web Security Scanner is van invloed op de quotumlimieten van App Engine-instanties, bandbreedtekosten (voor verkeer) en quota voor API-aanroepen naar App Engine-services, zoals e-mail en zoekopdrachten. De werkelijke hoeveelheid verkeer die wordt gegenereerd door een scan is afhankelijk van de app en het aantal URL's, gebeurtenishandlers, formulieren en parameters.

Web Security Scanner is geoptimaliseerd om het verkeer tot een minimum te beperken. Standaard wordt de scansnelheid beperkt tot ongeveer 15 query's per seconde (QPS), met kleine variaties in de snelheid vanwege de asynchrone aard van veel web-apps. Momenteel stopt een grote scan na 100.000 testverzoeken. Dit is exclusief de verzoeken die betrekking hebben op het crawlen van sites. Verzoeken voor het crawlen van sites worden niet beperkt.