De Cloud-SDK installeren

Op deze pagina leest u hoe u de Google Cloud-SDK downloadt en installeert.

Systeemvereisten

De Cloud-SDK werkt op Linux, Mac OS X en Windows en vereist Python 2.7.x. Voor sommige tools die met de Cloud-SDK zijn gebundeld, gelden aanvullende vereisten. Voor Java-tools voor Google App Engine-ontwikkeling is bijvoorbeeld Java 1.7 of hoger vereist.

Installatie-opties

Installeer de Cloud-SDK op een van de volgende manieren:

 • Download een archief met versiebeheer van een van de releases, waaronder eerdere releases.
 • Voer het interactieve installatieprogramma uit om de nieuwste release te downloaden en te installeren.
 • Gebruik apt-get (alleen voor Debian en Ubuntu) om de nieuwste release te downloaden en te installeren.
 • Gebruik yum (voor Red Hat en CentOS) om de nieuwste release te downloaden en te installeren.

Met deze installatiemethoden worden de standaard Cloud-SDK-componenten geïnstalleerd, waaronder de opdrachtregeltools gcloud, gsutil en bq. U kunt extra componenten installeren met de opdracht gcloud components install of door de juiste deb- of RPM-pakketten te installeren.

Archieven met versiebeheer

De Cloud-SDK biedt voor elke release downloadbare archieven met versiebeheer. Elk archief met versiebeheer bevat een zelfstandige installatie van de Cloud-SDK in een map met de naam google-cloud-sdk. Deze kan naar elke locatie in uw bestandssysteem worden gekopieerd.

Archieven met versiebeheer zijn ontworpen voor de niet-interactieve installatie van specifieke versies van de Cloud-SDK en zijn handig in de volgende situaties:

 • U heeft een specifieke versie van de Cloud-SDK nodig. Voorbeelden:

  • U schrijft scripts met gcloud of een van de andere Cloud-SDK-componenten en wilt er zeker van zijn dat uw scripts niet ophouden met werken als gevolg van een Cloud-SDK-update.

  • U gebruikt de Cloud-SDK als onderdeel van een proces of productiesysteem met CI (continue integratie) waarin u uw afhankelijkheden wilt beheren om compatibiliteit tussen delen van het systeem te garanderen.

  • U voert automatische implementaties van de Cloud-SDK uit op veel machines die onderling synchroon moeten zijn.

 • U wilt geen interactieve installatie uitvoeren.

Als u de nieuwste release van de Cloud-SDK wilt installeren vanuit een archief met versiebeheer, doet u het volgende:

 1. Download een van de volgende pakketten:

  Platform Pakket Grootte SHA256-controlecijfer
  Linux 64-bits

  (x86_64)

  google-cloud-sdk-183.0.0-linux-x86_64.tar.gz 18,3 MB 6e5c76999ff3f14621d26e3c76967dc4c43613344947ab42fcc764311642c898
  Linux 32-bits

  (x86)

  google-cloud-sdk-183.0.0-linux-x86.tar.gz 17,9 MB 943faf4b47049e29f9a67f6e56a473486373b50876d5aeb31651eb2e327d5572
  Mac OS X 64-bits

  (x86_64)

  google-cloud-sdk-183.0.0-darwin-x86_64.tar.gz 14,4 MB 605332cb305a04d377572d61063db88433862521f1aa4887d3b3fbfaaf1519a2
  Mac OS X 32-bits

  (x86)

  google-cloud-sdk-183.0.0-darwin-x86.tar.gz 14,4 MB b10d8c097d1501624eeaf01c72f036d1333fe7ef672c2a2fbeb49fb3a239950c
  Windows 64-bits

  (x86_64)

  google-cloud-sdk-183.0.0-windows-x86_64.zip 91,4 MB c855014fc5105cbfffbb014bfd50828061ba30605bbfd37af52b3706e7a8aacd
  Windows 64-bits

  (x86_64) gebundeld met Python

  google-cloud-sdk-183.0.0-windows-x86_64-bundled-python.zip 129,8 MB b30c06b885653951c0ef4330138537d40b9ead61fb85a693a1f469331a837ece
  Windows 32-bits

  (x86)

  google-cloud-sdk-183.0.0-windows-x86.zip 91,6 MB 6c194acb87e2f3d6fddb2aa67aa547e23b4677e3831b327a2a6e7af201bb8796
  Windows 32-bits

  (x86) gebundeld met Python

  google-cloud-sdk-183.0.0-windows-x86-bundled-python.zip 125,9 MB fbdb5beabdf0c74887a0c21f587e9f4bba3e2a9ab17dd32b24e28e7a7425f3e5

 2. Pak het bestand uit op een willekeurige locatie in uw bestandssysteem.

 3. Optioneel. Voer het installatiescript uit om Cloud-SDK-tools aan uw pad toe te voegen. Als u dit script uitvoert, worden ook instructies gegenereerd om opdrachtvoltooiing in uw bash-shell (alleen voor Linux en Mac OS) en gebruiksrapportage in te schakelen.

  • Voor Linux of Mac OS X:

   ./google-cloud-sdk/install.sh
   

   Als u Cloud-SDK-opdrachtregeltools aan uw PATH wilt toevoegen, moet u /your/gcloud/filepath/path.bash.inc in uw profiel opnemen. Daarnaast moet u /your/gcloud/filepath/completion.bash.inc in uw profiel opnemen om shell-opdrachtvoltooiing voor gcloud in te schakelen.

  • Voor Windows:

   .\google-cloud-sdk\install.bat
   

  Voer install.sh --help of install.bat --help uit voor een lijst met vlaggen die u kunt meegeven aan dit script.

 4. Voer gcloud init uit om de SDK te initialiseren:

  ./google-cloud-sdk/bin/gcloud init
  

Eerdere versies

Eerdere versies van de Cloud-SDK zijn beschikbaar in het downloadarchief in Google Cloud Storage. De versies zijn direct toegankelijk via https://storage.googleapis.com/cloud-sdk-release/<archive_name>.

Interactief installatieprogramma

De Cloud-SDK biedt voor elk ondersteund platform ook een interactief installatieprogramma. Met het installatieprogramma kunt u de nieuwste versie van de Cloud-SDK snel in de interactieve modus downloaden, installeren en instellen. Wanneer u het installatieprogramma uitvoert, worden Cloud-SDK-componenten gedownload en geïnstalleerd op het lokale systeem. Het programma voert ook extra installatietaken uit. Zo worden er Cloud-SDK-componenten toegevoegd aan uw PATH en wordt opdrachtvoltooiing ingeschakeld in uw shell.

Linux
 1. Voer het volgende in bij een opdrachtprompt:
  curl https://sdk.cloud.google.com | bash
 2. Start uw shell opnieuw op:
  exec -l $SHELL
 3. Voer gcloud init uit om de gcloud-omgeving te initialiseren:
  gcloud init
Mac OS X
 1. Voer het volgende in bij een opdrachtprompt:
  curl https://sdk.cloud.google.com | bash
 2. Start uw shell opnieuw op:
  exec -l $SHELL
 3. Voer gcloud init uit om de gcloud-omgeving te initialiseren:
  gcloud init
Windows
 1. Download het Cloud-SDK-installatieprogramma. Het installatieprogramma is ondertekend door Google Inc.

 2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen. Als Python 2 met een releaseversie van Python 2.7.9 of hoger niet op uw systeem is geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat de optie om Bundled Python (Gebundelde Python) te installeren is aangevinkt. De Cloud-SDK biedt momenteel geen ondersteuning voor Python 3.

 3. Nadat de installatie is voltooid, accepteert u de volgende opties:

  • Start Cloud SDK Shell (Cloud-SDK-shell starten)
  • Run gcloud init (glcoud init uitvoeren)

 4. Het installatieprogramma opent een terminalvenster en voert de opdracht gcloud init uit.

 5. De standaardinstallatie omvat niet de App Engine-extensies die vereist zijn voor de implementatie van een app met gcloud-opdrachten. Deze componenten kunnen worden geïnstalleerd met behulp van Cloud-SDK-componentbeheer.

Opmerking: Voor instanties van Google Compute Engine met Windows Server is Internet Explorer ingesteld voor Verbeterde beveiligingsconfiguratie. Met deze instelling kunt u het installatieprogramma hierboven niet uitvoeren. Schakel 'Verbeterde beveiligingsconfiguratie' uit, start Internet Explorer opnieuw op en voer het installatieprogramma uit. Voor instructies om 'Verbeterde beveiliging' uit te schakelen op uw Windows Server-instantie opent u 'Help en ondersteuning' op Windows en zoekt u naar 'IE ESC'.

U kunt ook de nieuwste versie installeren vanuit een gedownload .zip-bestand:

 1. Download google-cloud-sdk.zip en pak de inhoud ervan uit. (Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand en selecteer Alles uitpakken.)

 2. Start het script google-cloud-sdk\install.bat en volg de installatie-instructies.

 3. Wanneer de installatie is voltooid, start u de opdrachtprompt opnieuw op (cmd.exe).

 4. Voer gcloud init uit:

  C:\> gcloud init

Niet-interactieve (stille) implementatie

U kunt de Cloud-SDK zonder aanwijzingen implementeren door vlaggen mee te geven aan het installatieprogramma. Hiermee kunt u de installatie van de Cloud-SDK automatiseren.

Voor Linux:

 • --disable-prompts: schakelt prompts uit.

 • --install-dir=DIRECTORY: stelt de root-map van de installatie in op DIRECTORY. De Cloud-SDK wordt geïnstalleerd in DIRECTORY/google-cloud-sdk. De standaardinstelling is $HOME.

Voor Windows:

 • /S: Stille installatie. Er worden geen installatiepagina's weergegeven. Gebruik vlaggen om de installatie-instellingen te wijzigen.
 • /D: Standaard installatiemap instellen. De map moet de laatste parameter zijn die in de opdrachtregel wordt gebruikt en mag geen aanhalingstekens bevatten, ook niet als het pad spaties bevat. Alleen absolute paden worden ondersteund, bijvoorbeeld /D=C:\CloudSDK.
 • /allusers: Installatie voor alle gebruikers.
 • /singleuser: Installatie voor de huidige gebruiker (standaard).
 • /noreporting: Gebruiksrapportage uitschakelen (standaard wordt gebruiksrapportage verzonden).
 • /nostartmenu: Geen snelkoppeling maken in het startmenu (standaard wordt een snelkoppeling gemaakt).
 • /nodesktop: Geen snelkoppeling maken op het bureaublad (standaard wordt een snelkoppeling gemaakt).

Een installatie beheren

Nadat u de Cloud-SDK heeft geïnstalleerd met een van de bovenstaande methoden, kunt u opdrachten in de opdrachtgroep gcloud components gebruiken om uw installatie te beheren. Hieronder vallen de weergave van geïnstalleerde componenten, de toevoeging en verwijdering van componenten en de upgrade naar een nieuwe versie van de Cloud-SDK.

Als u de Cloud-SDK op een van de onderstaande manieren installeert, kunt u geen componenten updaten en verwijderen met gcloud components.

apt-get (alleen voor Debian en Ubuntu)

De Cloud-SDK is als pakket beschikbaar voor installatie op Debian- en Ubuntu-systemen. Dit pakket bevat alleen de opdrachten gcloud, gcloud alpha, gcloud beta, gsutil en bq. Het bevat geen kubectl en ook niet de App Engine-extensies die vereist zijn om een app te implementeren met behulp van gcloud-opdrachten. Als u deze componenten wilt, moet u ze afzonderlijk installeren zoals verderop in dit gedeelte wordt beschreven.

U kunt de Cloud-SDK installeren vanuit een Debian-/Ubuntu-pakket voor alle officiële Ubuntu-releases die nog niet zijn verlopen en voor stabiele Debian-releases vanaf Wheezy.

Opmerking: Als u een instantie op Google Compute Engine gebruikt, is de Cloud-SDK standaard geïnstalleerd. U kunt de Cloud-SDK nog steeds handmatig installeren via de onderstaande instructies.

 1. Maak een omgevingsvariabele voor de juiste distributie:
  export CLOUD_SDK_REPO="cloud-sdk-$(lsb_release -c -s)"
 2. Voeg de distributie-URI van de Cloud-SDK toe als pakketbron:
  echo "deb http://packages.cloud.google.com/apt $CLOUD_SDK_REPO main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list
  Als apt-transport-https is geïnstalleerd, kunt u in deze stap 'https' in plaats van 'http' gebruiken.
 3. Importeer de openbare sleutel van Google Cloud:
  curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
 4. Update en installeer de Cloud-SDK:
  sudo apt-get update && sudo apt-get install google-cloud-sdk
 5. Installeer optioneel een van deze extra componenten:
  • google-cloud-sdk-app-engine-python
  • google-cloud-sdk-app-engine-java
  • google-cloud-sdk-app-engine-go
  • google-cloud-sdk-datalab
  • google-cloud-sdk-datastore-emulator
  • google-cloud-sdk-pubsub-emulator
  • google-cloud-sdk-cbt
  • google-cloud-sdk-bigtable-emulator
  • kubectl

  Het component google-cloud-sdk-app-engine-java kan bijvoorbeeld als volgt worden geïnstalleerd:

  sudo apt-get install google-cloud-sdk-app-engine-java
 6. Voer gcloud init uit om aan de slag te gaan:
  gcloud init

yum (voor Red Hat en CentOS)

De Cloud-SDK is als pakket beschikbaar voor installatie op Red Hat Enterprise Linux 7- en CentOS 7-systemen. Dit pakket bevat alleen de opdrachten gcloud, gcloud alpha, gcloud beta, gsutil en bq. Het bevat geen kubectl en ook niet de App Engine-extensies die vereist zijn om een app te implementeren met behulp van gcloud-opdrachten. Deze kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd.

Opmerking: Als u een instantie op Google Compute Engine gebruikt, is de Cloud-SDK standaard geïnstalleerd.

 1. Update YUM met informatie over de Cloud-SDK-opslagplaats:
  sudo tee -a /etc/yum.repos.d/google-cloud-sdk.repo << EOM
  [google-cloud-sdk]
  name=Google Cloud SDK
  baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/cloud-sdk-el7-x86_64
  enabled=1
  gpgcheck=1
  repo_gpgcheck=1
  gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg
      https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg
  EOM
  

  Belangrijk: Bij de tweede regel van gpgkey moet een inspringing worden ingevoerd zoals weergegeven.

 2. Installeer de Cloud-SDK:
  yum install google-cloud-sdk
 3. Installeer optioneel een van deze extra componenten:
  • google-cloud-sdk-app-engine-python
  • google-cloud-sdk-app-engine-java
  • google-cloud-sdk-app-engine-go
  • google-cloud-sdk-bigtable-emulator
  • google-cloud-sdk-datalab
  • google-cloud-sdk-datastore-emulator
  • google-cloud-sdk-cbt
  • google-cloud-sdk-pubsub-emulator
  • kubectl

  De component google-cloud-sdk-app-engine-java kan bijvoorbeeld als volgt worden geïnstalleerd:

  yum install google-cloud-sdk-app-engine-java
 4. Voer gcloud init uit om aan de slag te gaan:
  gcloud init
Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud SDK Documentation