Fiyatlandırma

Bu belgede Cloud Scheduler fiyatlandırma ayrıntıları açıklanmaktadır.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Cloud Scheduler fiyatlandırması işe göre belirlenir. Bir Cloud Scheduler işi, tanımda sağlanan bir frekansta çalışmak üzere programlanan tek bir etkinliği belirtir.

Bir işin çalıştırılmasına yürütme adı verilir. Bir iş, bağımsız yürütmeler için fiyatlandırılmaz. Örneğin tek bir iş "ayın her günü" çalışacak şekilde tanımlandıysa bu tek işin 30 yürütmesi ayda 3 ABD doları olarak fiyatlandırılmaz. Bunun yerine, bu iş ayda 0,1 ABD doları olarak fiyatlandırılır.

Ücretsiz kota

Her Google faturalandırma hesabına ayda 3 ücretsiz iş kotası verilir. Ücretsiz katmanın proje düzeyinde değil hesap düzeyinde ölçüldüğünü unutmayın. Örneğin hesabınızda her birinde 2 iş bulunan 5 proje varsa 3 ücretsiz işiniz ve 7 ücretli işiniz olacaktır.

Fiyatlandırma tablosu

İş maliyeti Ücretsiz katman
İş başına ayda 0,10 ABD doları Faturalandırma hesabı başına ayda 3 ücretsiz iş