Cennik usługi Google Cloud Scheduler

Ten dokument zawiera informacje o cenach usługi Cloud Scheduler.

Informacje o cenach

Cennik usługi Cloud Scheduler jest oparty wyłącznie na zadaniu. Zadanie Cloud Scheduler definiuje pojedyncze działanie, które ma być uruchamiane z częstotliwością podaną w definicji.

Rzeczywiste uruchomienie zadania to wykonanie. Za zadanie nie jest obciążana opłata za poszczególne uruchomienia. Opłata wynosi 0,10 USD za zadanie/31 dni, co daje 0,003 USD za każde płatne zadanie. Opłata za wykorzystanie zadania jest obliczana codziennie. Jeśli na przykład zostanie określone i usunięte 10 dni później, to zadanie zostanie rozliczone jako 0,1/31 razy razy 10, co daje 0,03 USD.

Wykorzystanie bezpłatne

Każde konto rozliczeniowe Google otrzymuje trzy zlecenia miesięcznie za darmo. Pamiętaj, że poziom bezpłatny jest mierzony na poziomie konta, a nie projektu. Jeśli na przykład na Twoim koncie znajduje się 5 projektów, z których każdy ma 2 zadania, otrzymasz 3 bezpłatne zlecenia i 7 płatnych zadań.

Tabela cen

Koszt pracy Poziom bezpłatny
0,10 USD za zadanie miesięcznie 3 bezpłatne oferty pracy miesięcznie na konto rozliczeniowe

Co dalej?