Addressable

Information for connecting over HTTP(s).

JSON representation
{
  "hostname": string,
  "url": string
}
Fields
hostname
(deprecated)

string

Deprecated - use url instead.

url

string

Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...