GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA RUBY

Ücretsiz Deneyin Belgeleri Göster

Bulut uygulamaları geliştirmek, büyük ölçekte dağıtım yapmak ve verileri analiz etmek için Ruby araçları

 • Geniş ölçekli web uygulamaları ve API'ler geliştirin
 • Yerel kitaplık desteğiyle Google’ın makine öğrenimi API'lerini kullanın
 • Kapsayıcıya alınmış uygulamaları geniş ölçekte çalıştırın
 • Puppet ve Chef ile altyapıyı yönetin
ÖZENLE TASARLANMIŞ RUBY GEM'LERİ

Google Cloud Ruby Gem'lerini kullanarak API'lerimiz ve hizmetlerimizden faydalanarak kod örneklerimizi test edin.

Google Cloud Storage'a dosyalar yükleyin
Google BigQuery kullanarak veri analizi yürütün
Stackdriver API'ye özel günlük kaydı verileri yazın
Cloud Natural Language API ile metin analizi yapın
Google Cloud Storage'a Dosya Yükleme
1
Yükleyin
gem install google-cloud-storage
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
# project_id    = "Your Google Cloud project ID"
# bucket_name    = "Your Google Cloud Storage bucket name"
# local_file_path  = "Path to local file to upload"
# storage_file_path = "Path to store the file in Google Cloud Storage"

require "google/cloud/storage"

storage = Google::Cloud::Storage.new project_id: project_id
bucket = storage.bucket bucket_name

file = bucket.create_file local_file_path, storage_file_path

puts "Uploaded #{file.name}"
Google BigQuery Kullanımı
1
Yükleyin
gem install google-cloud-bigquery
2
Cloud Platform Console projesi hazırlayın
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the BigQuery API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
require "google/cloud/bigquery"

# This uses Application Default Credentials to authenticate.
# @see https://cloud.google.com/bigquery/docs/authentication/getting-started
bigquery = Google::Cloud::Bigquery.new

sql   = "SELECT " +
     "CONCAT('https://stackoverflow.com/questions/', " +
     "    CAST(id as STRING)) as url, view_count " +
     "FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions` " +
     "WHERE tags like '%google-bigquery%' " +
     "ORDER BY view_count DESC LIMIT 10"
results = bigquery.query sql

results.each do |row|
 puts "#{row[:url]}: #{row[:view_count]} views"
end
Stackdriver Logging'i Kullanma
1
Yükleyin
gem install google-cloud-logging
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Stackdriver Logging API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
# Imports the Google Cloud client library
require "google/cloud/logging"

# Your Google Cloud Platform project ID
project_id = "YOUR_PROJECT_ID"

# Instantiates a client
logging = Google::Cloud::Logging.new project: project_id

# Prepares a log entry
entry = logging.entry
# The data to log
entry.payload = "Hello, world!"
# The name of the log to write to
entry.log_name = "my-log"
# The resource associated with the data
entry.resource.type = "global"

# Writes the log entry
logging.write_entries entry

puts "Logged #{entry.payload}"
Cloud Natural Language API ile metin analizi yapma
1
Yükleyin
gem install google-cloud-language
2
Bir Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
# Imports the Google Cloud client library
require "google/cloud/language"

# Instantiates a client
language = Google::Cloud::Language.new

# The text to analyze
text = "Hello, world!"

# Detects the sentiment of the text
response = language.analyze_sentiment content: text, type: :PLAIN_TEXT

# Get document sentiment from response
sentiment = response.document_sentiment

puts "Text: #{text}"
puts "Score: #{sentiment.score}, #{sentiment.magnitude}"
RUBY HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZLARI
SORUNLARI HIZLI ŞEKİLDE BULMA VE HATA AYIKLAMA

Google Stackdriver; güçlü izleme, günlük kaydı ve teşhis işlevleri sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size ayrıntılı bilgiler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenizi sağlar.

Google Stackdriver
Google Cloud Platform ve AWS'deki uygulamalar için birleştirilmiş izleme, günlük kaydı ve teşhis.
Stackdriver Error Reporting
Hata uyarıları alma ve hatayı Google Cloud Console'da araştırma kılavuzu.
Stackdriver: İzleme, teşhis etme ve onarma
Bu videoda Aja Hammerly, örnek bir uygulamadaki bazı hataları bulmak ve onarmak için Stackdriver'ı kullanıyor. Videoyu izleyerek siz de Stackdriver'ı kendi projelerinizde nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA RUBY

Söyleyecekleriniz mi var? Soru sormak veya Google Cloud Platform için Ruby'nin oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.