Kotalar

Kotalar ve sınırlar

Aşağıdaki bölümlerde Cloud Router için kotalar ve sınırlar açıklanmıştır. Bir kotayı değiştirmek için Google Cloud Console'u kullanarak ek kota isteyin.

Kotalar

Öğe Sınır Notlar
Proje başına Cloud Router sayısı Kotalar Kotadan bağımsız olarak her bir ağ, bölge başına beş Cloud Router ile sınırlıdır. Sınırlara bakın.

Sınırlar

Cloud Router için Sanal Özel Bulut (VPC) ağlarında aşağıdaki sınırlar geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe bu sınırlar yükseltilemez.

Öğe Sınır Notlar
Bir bölgedeki maksimum Cloud Router sayısı 5 Proje kotanız yeterliyse belirli bir VPC ağı ve bölge içinde en fazla beş adede kadar Cloud Router oluşturabilirsiniz.
Bir bölgedeki her bir Cloud Router için maksimum BGP eşleme sayısı 128 BGP eşleme, dinamik yönlendirme kullanan bir Cloud VPN tüneli veya Özel Ara Bağlantı ya da İş Ortağı Ara Bağlantısı için bir ara bağlantı eki (VLAN) olabilir.
Belirli bir Cloud Router için BGP oturumu başına maksimum alt ağ rotası bildirme sayısı Kısıtlama yok Cloud Router'ların bildirimde bulunabileceği alt ağ rotası sayısında bir sınırlandırma yoktur. Alt ağ rotalarının sayısı, VPC ağı kotaları ve sınırları tarafından denetlenen alt ağ sayısına göre belirlenir.
Belirli bir Cloud Router için BGP oturumu başına maksimum özel rota bildirme sayısı 200 Bir Cloud Router üzerindeki tüm BGP oturumları için özel rota bildirmeleri aynıysa bu sınır, Cloud Router için benzersiz özel rota bildirmelerinin toplam sayısını belirtir. Bu durumda her bir oturum aynı özel rota bildirme kümesini alır.
Bir bölgedeki alt ağlara aynı bölgedeki tüm Cloud Router'lar tarafından uygulanabilecek öğrenilen rotalar için maksimum benzersiz hedef sayısı 100 Öğrenilen rotalarda maksimum benzersiz hedef sayısına uygulanan her iki sınır için: Rotalar benzersiz hedeflere göre gruplandırılır. Aynı hedeflere sahip olup sonraki durakları farklı olan rotalar tek bir hedef olarak sayılır. Aynı hedeflere sahip olup sonraki durakları da aynı olan rotalar da tek bir hedef olarak sayılır.

Genel dinamik yönlendirme modundaki ağlar için: Öğrenilen rotalarda maksimum benzersiz hedef sayısı sınırlarından birine ulaşmadan diğerine ulaşmak mümkündür. Sınırlardan yalnızca birine ulaşıldığında, öngörülemeyen yönlendirme davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için öğrenilen rota örneğine göz atın.

Maksimum öğrenilen rota sayısı için bu iki sınırdan birini artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinizle iletişime geçin.
Yalnızca
genel dinamik yönlendirme modundaki VPC ağları için geçerlidir:

Bir bölgedeki alt ağlara farklı bölgelerdeki Cloud Router'lar tarafından uygulanabilecek öğrenilen rotalar için maksimum benzersiz hedef sayısı
100

Öğrenilen rota örneği

Aşağıdaki örnekte, maksimum öğrenilen rota sayısı sınırlarından yalnızca birine ulaşıldığında karşılaşabileceğiniz öngörülemeyen davranış gösterilmiştir.

us-east1 ve us-west1 bölgelerinde birer adet Cloud Router'a sahip olduğunuzu düşünelim. Her iki Cloud Router da 100 benzersiz hedef (şirket içi ağınıza gider) için aynı rota kümesini öğrenir. Bu rotaların sonraki durakları, her bir Cloud Router için özeldir. Bunun nedeni, her birinin şirket içi ağınızdaki farklı bir yönlendiriciye bağlanmasıdır. us-west1 bölgesindeki Cloud Router'a bağlanan şirket içi yönlendiriciniz, yeni ve benzersiz bir hedefle 101. bir rota paylaşırsa:

 • Cloud Router, paylaşılan 101 rotadan herhangi 100'ünü seçer. Eşzamanlı olarak, us-east1 bölgesinde farklı bölgelerdeki Cloud Router'lar tarafından öğrenilen benzersiz hedef sayısı sınırına ulaşılır. Böylece 101 rotadan herhangi 100'ünü içeren küme, us-east1 bölgesindeki alt ağlara uygulanır. İki bölgede aynı 100 rotanın uygulanması garanti edilemez.

 • Bir bölgedeki sanal makineler diğer rotaları kaybedebilir. 10.1.2.0/24 hedefine sahip bir rotanın her iki bölgede de şirket içi yönlendiriciden Cloud Router'lara paylaşıldığını varsayalım. us-east1 bölgesinde öğrenilen rotalar için maksimum benzersiz hedef sayısına ulaşıldıysa 10.1.2.0/24 hedefine sahip olan ve sonraki durağı us-west1 bölgesinde bulunan diğer rota, us-east1 bölgesindeki alt ağların kullanımına sunulamaz. us-east1 bölgesindeki alt ağlar 10.1.2.0/24 yoluna sahip olmaz.

 • Daha genel olarak, belirli bir bölgedeki bir Cloud Router ve farklı bölgelerdeki Cloud Router'lar aynı hedefe sahip (ancak sonraki durakları farklı olan) rotaları öğreniyorsa bu bölgede öğrenilen rotalar için maksimum benzersiz hedef sayısına ulaşılması, Google Cloud'un aynı hedefe sahip olup sonraki durakları diğer bölgelerdeki Cloud Router'lar üzerinde olan rotaları yoksaymasına neden olur.

Cloud Router Cloud Router Google Cloud Google Cloud Compute Engine Google Cloud Console Cloud Console https://console.cloud.google.com/ false

Overview

enforces quotas on resource usage for a variety of reasons. For example, quotas protect the community of users by preventing unforeseen spikes in usage. Quotas also help users who are exploring with the free tier to stay within their trial.

All projects start with the same quotas, which you can change by requesting additional quota. Some quotas may increase automatically, based on your use of a product.

Permissions

To view quotas or request quota increases, IAM members need one of the following roles.

Task Required Role
Check quotas for a project Project owner or editor or Quota Viewer
Modify quotas, request additional quota Project owner or editor, Quota Admin, or custom role with the serviceusage.quotas.update permission

Checking your quota

In the , go to the Quotas page.

Using the gcloud command-line tool, run the following command to check your quotas. Replace [PROJECT_ID] with your own project ID.

  gcloud compute project-info describe --project [PROJECT_ID]

To check your used quota in a region, run:

  gcloud compute regions describe example-region

Errors when exceeding your quota

If you exceed a quota with a gcloud command, gcloud outputs a quota exceeded error message and returns with the exit code 1.

If you exceed a quota with an API request, Google Cloud returns the following HTTP status code: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Requesting additional quota

Request additional quota from the Quotas page in the . Quota requests take 24 to 48 hours to process.

 1. Go to the Quotas page.

  Go to the Quotas page

 2. In the Quotas page, select the quotas you want to change.
 3. Click the Edit Quotas button at the top of the page.
 4. Fill out your name, email, and phone number and click Next.
 5. Fill in your quota request and click Next.
 6. Submit your request.

Resource availability

Each quota represents a maximum number for a particular type of resource that you can create, provided that resource is available. It's important to note that quotas do not guarantee resource availability. Even if you have available quota, you won't be able to create a new resource if it is not available. For example, you might have sufficient quota to create new regional, external IP address in the us-central1 region, but that would not be possible if there were no available external IP addresses in that region. Zonal resource availability can also affect your ability to create a new resource.

Situations where resources are unavailable in an entire region are rare; however, resources within a zone can be depleted from time to time, typically without impact to the SLA for the type of resource. For more information, review the relevant Service Level Agreement (SLA) for the resource.