Resource Manager

Hiërarchisch beheer van resources op basis van projecten, mappen en organisaties

KOSTELOOS UITPROBEREN

Beheer al uw projecten centraal

Google Cloud Platform biedt resourcecontainers zoals organisaties, mappen en projecten waarmee u andere Cloud Platform-resources kunt groeperen en hiërarchisch kunt indelen. Met deze hiërarchische indeling kunt u gemakkelijk gezamenlijke aspecten van uw resources beheren, zoals toegangscontrole en configuratie-instellingen. Resource Manager stelt u in staat om deze resourcecontainers programmatisch te beheren.

Beheer IAM voor uw organisatie

Maak een organisatie met al uw projecten en resources. Maak mappen om projecten te groeperen op afdeling, team, app of omgeving. U kunt gemakkelijk het identiteits- en toegangsbeheerbeleid voor Cloud voor uw organisatie en mappen aanpassen. De wijzigingen worden toegepast op alle projecten en resources. U kunt ook rechtstreeks projecten bewerken.

Beheer IAM voor uw organisatie

Organiseer resources

Resources zijn hiërarchisch georganiseerd. Een organisatie is het hoofdknooppunt in de hiërarchie en heeft onderliggende projecten en mappen. Mappen kunnen projecten of andere mappen bevatten. Alle andere resources bevinden zich onder projecten. Elke resource heeft altijd één bovenliggende resource. U kunt toegangsbeheerbeleid en configuraties voor een bovenliggende resource instellen. Het beleid en de instellingen worden overgeërfd door de onderliggende resources.

Organiseer resources

Volg en beheer projecten

U kunt programmatisch projecten en mappen van uw organisatie maken, beheren en verwijderen. U kunt verwijderingen ook ongedaan maken en projecten herstellen die u onbedoeld heeft verwijderd.

Volg en beheer projecten

Kenmerken van Resource Manager

Organisatie
De organisatieresource geeft een organisatie zoals uw bedrijf weer en is het hoofdknooppunt in de resourcehiërarchie van Google Cloud Platform.
Organisatiebeleid
Centraal beheer van de resources van uw organisatie. U kunt toegestane configuraties voor uw hele cloudresourcehiërarchie programmatisch beperken.
Cloud IAM-beleid
Maak en beheer beleid voor IAM-toegangsbeheer voor uw organisatie en projecten. Stel in welke machtigingen projectleden hebben om virtuele machines, logboeken en meer te beheren.
Itemvoorraad
Gebruik itemvoorraad om voor de volledige organisatie een momentopname van uw voorraad te bekijken. Dit kan voor een groot aantal GCP-resources en -beleidsregels en vereist slechts één API-aanroep.
Projecten maken, updaten en verwijderen
U kunt projecten voor uw organisatie maken, updaten en verwijderen. U kunt ook de verwijdering van projecten met de status 'verwijdering in behandeling' ongedaan maken.
Projectgegevens
Haal een lijst op van alle projecten in de organisatie.
Cloudmappen
U kunt cloudmappen gebruiken om resources onder uw organisatie te organiseren en IAM-beleid op mapniveau te configureren, zodat het beleid automatisch wordt toegepast voor resources die zich in de map bevinden.
Cloud Console en API-toegang
U kunt de Resource Manager gebruiken via het beheerdersgedeelte van de Google Cloud Platform Console, via de Cloud Resource Manager API of met gcloud via de opdrachtregel.

Prijzen voor Resource Manager

Het gebruik van de Resource Manager API is kosteloos.

Feedback verzenden over...

Resource Manager