Fiyatlandırma

Bu fiyatlar bir Beta program indirimini yansıtmaktadır ve program Genel Kullanıma sunulduğunda fiyatlarda değişiklik yapılabilir. Fiyatlar ABD doları (USD) cinsinden belirtilir. ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ücretsiz deneme: 600 ABD doları değerindeki ücretsiz krediyle Recommendations AI'ı deneyebilirsiniz. Kaydolduğunuzda ücretsiz krediler otomatik olarak hesabınıza yatırılır ve kayıt tarihinden itibaren altı ay boyunca geçerli olur. Bu krediler, genellikle bir model eğitmek ve modelin üretimdeki performansını iki haftalık A/B testiyle sınamak için yeterlidir. Recommendations AI'ı uygulama bölümünü inceleyin.

Recommendations AI ücretleri

Kullanıcı etkinliklerinin veya katalog bilgilerinin içe aktarımı ya da yönetimi için ücret alınmaz. Recommendations AI işlemleri arasından yalnızca eğitim, ince ayar ve predict yöntemini çağırarak tahmin isteğinde bulunmak ücrete tabidir.

Modeliniz aktif olarak eğitime devam ediyorsa veya eğitime devam etmek için istek gönderdiyseniz eğitim (saat ve düğüm başına) maliyetleri üzerinden günlük ücret alınır. Modeli duraklattıktan veya sildikten sonra ücret ödemeniz gerekmez. Eğitimi yönetme hakkındaki belgeleri inceleyin.

Etkin modeller için ince ayar (saat ve düğüm başına) işlemleri, ayarlar yapıldıktan sonra ücretlendirilir. Tamamlanmamış ince ayarlar için yalnızca ince ayar sırasında bir modeli duraklatmanız veya silmeniz durumunda ödeme alınır. Bu durumda, model ince ayarı durmadan önce harcanan düğüm saatleri için ücret ödersiniz. İnce ayarları yönetme hakkındaki belgeleri inceleyin.

Aylık tahmin istekleri 1.000 tahmin başına fiyat
20.000.000'a kadar 0,27 ABD doları
Sonraki 280.000.000 0,18 ABD doları
300.000.000 sonra 0,10 ABD doları
Özellik Fiyat
Eğitim ve ince ayar Düğüm ve saat başına 2,50 ABD doları

Örnekler

Örnek A

Bu örnek, fiyatlandırma katmanlarının aylık tahmin istekleri için nasıl uygulandığını gösterir.

Bu örnekte büyük bir perakendecinin uygulaması ay boyunca 1.000.000.000 tahmin isteği gerçekleştiriyor. Üç model eğitiliyor ve bu modeller, varsayılan olarak günde bir kez otomatik olarak yeniden eğitiliyor. Bu, model eğitimine ayda yaklaşık 500 düğüm saati harcandığı anlamına geliyor. Recommendations AI modellerine, varsayılan olarak üç ayda bir ince ayar yapılır. Bu örnekte model ince ayarı, ayar başına yaklaşık 300 düğüm saati olarak hesaplanmıştır. Bu da ayda 100 düğüm saati eder.

Bu ayın maliyetini hesaplamak için öncelikle tahmin isteklerinin maliyeti hesaplanır. Fiyat, 1.000 istek içeren bloklar üzerinden hesaplanır. Maliyet ise aylık tahmin isteği sayısına göre katmanlara ayrılır.

  • İlk 20.000.000 tahmin = 20.000.000 tahmin / 1.000 x 0,27 ABD doları = 5.400 ABD doları
  • Sonraki 280.000.000 tahmin = 280.000.000 tahmin / 1.000 x 0,18 ABD doları = 50.400 ABD doları
  • Sonraki 700.000.000 tahmin = 700.000.000 tahmin / 1.000 x 0,10 ABD doları = 70.000 ABD doları

Şimdi de eğitim ve ince ayar maliyetini hesaplayalım.

  • Eğitim maliyeti = 500 düğüm saati x 2,50 ABD doları = 1.250 ABD doları
  • Ayarlama maliyeti = 100 düğüm saati x 2,50 ABD doları = 250 ABD doları

Bahsi geçen ayda tahmin, eğitim ve ince ayarların toplam maliyeti 127.300 ABD dolarıdır.

Örnek B

Bu örnekte daha düşük hacimli bir kullanım gösterilmiştir.

Bu örnekte perakendeci, ayda 10.000.000 tahmin isteği gerçekleştiriyor, bir model eğitiyor ve bu model de varsayılan olarak günde bir kez otomatik olarak yeniden eğitiliyor. Bu da model eğitimi için ayda yaklaşık 150 düğüm saati ediyor. Modele üç ayda bir yapılan ince ayar, ayar başına yaklaşık 90 düğüm saati olarak faturalandırılmıştır. Aylık maliyeti bulmak için 30 düğüm saati olan aylık ortalamayı kullanacağız.

Şimdi de bir aylık kullanım maliyetini hesaplayalım. Perakendecinin bu ayki tahmin isteği sayısı 20.000.000'in altında kaldığı için taleplerin tümü ilk fiyatlandırma katmanına göre yani 1.000 istek başına 0,27 ABD doları üzerinden ücretlendirilir.

  • 10.000.000 tahmin = 10.000.000 tahmin / 1.000 x 0,27 ABD doları = 2.700 ABD doları

Eğitim ve ince ayar maliyetini hesaplamak için:

  • Eğitim ücreti = 150 düğüm saati x 2,50 ABD doları = 375 ABD doları
  • Ayarlama ücreti = 30 düğüm saati x 2,50 ABD doları = 75 ABD doları

Bahsi geçen ayda tahmin, eğitim ve ince ayarların toplam maliyeti 3.150 ABD dolarıdır.

Google Cloud'un işlem paketi ücretleri

Recommendations AI, bozuk JSON içeren bir kullanıcı etkinliği isteği veya negatif fiyata sahip bir katalog öğesi içe aktarma isteği gibi hatayla sonuçlanan her API isteği için Google Cloud işlem paketi günlüğüne bir hata olayı kaydeder. Recommendations AI ayrıca içe aktarılan katalogda bulunmayan bir katalog öğesine sahip her tahmin isteği için de günlüğe hata olayı kaydeder.

Google Cloud işlem paketi, kaydedilen günlüklerin GiB değerine göre ücretlendirme yapar. (Günlükler bir ay süreyle saklanır.) Proje başına aylık 50 GiB günlük kaydı ücretsizdir. Bunun ardından, Google Cloud işlem paketi, GiB başına 0,50 ABD doları ücretlendirme yapar. Günlük kaydı verilerinin büyüklüğü, JSON yükü boyutunuza bağlıdır ancak yaklaşık 200.000 Recommendations AI hatası 1 GiB eder.

Daha fazla bilgi için Google Cloud işlem paketi fiyatlandırma sayfasına bakın.