Prijzen

Deze prijzen houden een korting voor het bètaprogramma in en worden mogelijk gewijzigd zodra het product algemeen beschikbaar wordt. Prijzen worden vermeld in Amerikaanse dollars (USD). Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Kosteloze proefperiode: U kunt Recommendations AI uitproberen met $ 600 aan gratis tegoed. Het gratis tegoed wordt automatisch toegewezen wanneer u zich aanmeldt en verloopt zes maanden na uw aanmelding. Dit tegoed is doorgaans voldoende om een model te trainen en de prestaties in een productieomgeving te testen met een A/B-test van twee weken. Zie Recommendations AI implementeren.

Kosten voor Recommendations AI

Er zijn geen kosten verbonden aan het importeren of beheren van gebruikersgebeurtenissen of catalogusgegevens. De enige Recommendations AI-bewerkingen waarvoor kosten in rekening worden gebracht, zijn het trainen, afstellen of aanvragen van voorspellingen door de voorspellingsmethode aan te roepen.

De kosten voor training (per node op uurbasis) worden per dag berekend als uw model bezig is met training of als u een verzoek heeft ingediend om de training te hervatten. Zodra u het model onderbreekt of verwijdert, worden er geen kosten meer in rekening gebracht. Raadpleeg de documentatie voor het beheren van de training.

De kosten voor het afstellen (per node per uur) van actieve modellen worden in rekening gebracht zodra het afstellen is voltooid. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor een onvolledige afstelling, als u een model pauzeert of verwijdert om daarna verder te gaan met het afstellen. In dat geval betaalt u het aantal node-uren dat werd gebruikt voordat met het afstellen van het model werd gestopt. Raadpleeg de documentatie voor het beheren van de afstelling.

Voorspellingsverzoeken per maand Prijs per 1000 voorspellingen
Tot 20.000.000 $ 0,27
Volgende 280.000.000 $ 0,18
Vanaf 300.000.000 $ 0,10
Functie Prijs
Training en afstelling $ 2,50 per node per uur

Voorbeelden

Voorbeeld A

In dit voorbeeld ziet u hoe elk prijsniveau voor maandelijkse voorspellingsverzoeken wordt toegepast.

In het voorbeeld heeft een app van een groot winkelbedrijf deze maand 1.000.000.000 voorspellingsverzoeken uitgevoerd. Er worden drie modellen getraind. Standaard worden ze een keer per dag automatisch opnieuw getraind. In een maand komt dit neer op ongeveer 500 node-uren aan modeltraining. Recommendations AI-modellen worden standaard afgesteld op kwartaalbasis. In dit voorbeeld is voor de afstelling van het model in totaal 300 node-uren per afstelling gebruikt, wat dus neerkomt op 100 node-uren per maand.

Als we de kosten voor deze maand willen berekenen, moeten we eerst weten hoeveel de voorspellingsverzoeken kosten. De prijzen worden berekend op basis van blokken van 1000 verzoeken. De kosten worden opgebouwd op basis van de prijsniveaus voor het aantal maandelijkse voorspellingverzoeken.

  • Eerste 20.000.000 voorspellingen = 20.000.000 voorspellingen / 1000 * $ 0,27 = $ 5400
  • Volgende 280.000.000 voorspellingen = 280.000.000 voorspellingen / 1000 * $ 0,18 = $ 50.400
  • Volgende 700.000.000 voorspellingen = 700.000.000 voorspellingen / 1000 * $ 0,10 = $ 70.000

Vervolgens berekenen we de kosten voor de training en afstelling.

  • Kosten voor de training = 500 node-uren * $ 2,50 = $ 1250
  • Kosten voor de afstelling = 100 node-uren * $ 2,50 = $ 250

De totale kosten voor de voorspellingen, training en afstelling in deze maand bedragen $ 127.300.

Voorbeeld B

In dit voorbeeld gaan we uit van een kleiner volume.

Een winkelbedrijf voert 10.000.000 voorspellingsverzoeken per maand uit en traint één model per dag. Standaard wordt dit model automatisch één keer per dag opnieuw getraind. In een maand komt dit neer op 150 node-uren aan modeltraining. Voor de afstelling van het model worden per kwartaal ongeveer 90 node-uren per afstelling gebruikt. We berekenen de kosten per maand aan de hand van het maandgemiddelde van 30 node-uren.

Laten we de prijs voor één maand aan gebruik berekenen. Het aantal voorspellingsverzoeken dat het winkelbedrijf deze maand uitvoert, is kleiner dan 20.000.000. Alle verzoeken worden daarom berekend volgens het eerste prijsniveau, namelijk $ 0,27 per 1000 verzoeken.

  • 10.000.000 voorspellingen = 10.000.000 voorspellingen / 1000 * $ 0,27 = $ 2700

Vervolgens berekenen we de kosten voor de training en afstelling:

  • Kosten voor de training = 150 node-uren * $ 2,50 = $ 375
  • Kosten voor de afstelling = 30 node-uren * $ 2,50 = $ 75

De totale kosten voor de voorspellingen, training en afstelling in deze maand bedragen $ 3150.

Prijzen voor de Operations suite van Google Cloud

Recommendations AI slaat een fout op in de Operations suite van Google Cloud voor elk API-verzoek dat een fout tot gevolg heeft, zoals een verzoek voor een gebruikersgebeurtenis dat onjuist opgemaakte JSON bevat, of een importverzoek voor een catalogusitem met een negatieve prijs. Recommendations AI slaat ook een fout op voor alle voorspellingsverzoeken met een catalogusitem dat zich niet in de geïmporteerde catalogus bevindt.

Prijzen voor de Operations suite van Google Cloud worden in rekening gebracht per GiB aan opgeslagen logboeken. (Logboeken worden een maand bewaard.) De eerste 50 GiB aan logboeken per maand per project is gratis. Daarna wordt voor de Operations suite van Google Cloud $ 0,50 per GiB aan logboeken in rekening gebracht. De hoeveelheid logboekgegevens is afhankelijk van uw JSON-payload, maar een GiB bestaat uit circa 200.000 Recommendations AI-fouten.

Zie de pagina met prijzen van de Operations suite van Google Cloud voor meer informatie.