Quota en limieten

Op deze pagina vindt u uitleg over de quota en limieten voor Recommendations AI.

Standaardquota

Uw project heeft standaard de volgende quota voor Recommendations AI:

Quotum Waarde
Schrijfbewerkingen voor gebruikersgebeurtenissen per minuut 60.000
Importbewerkingen voor gebruikersgebeurtenissen per minuut 100
Schrijfbewerkingen voor gebruikersgebeurtenissen per gebruiker per minuut 240
Leesbewerkingen voor gebruikersgebeurtenissen per minuut 300
Schrijfbewerkingen voor catalogusitems per minuut 12.000
Importbewerkingen voor catalogusitems per minuut 100
Leesbewerkingen voor catalogusitems per minuut 300
Voorspellingen per minuut 60.000
Voorspellingen per minuut voor een specifieke gebruiker 60.000
Totaal aantal gebruikersgebeurtenissen 40.000.000.000
Totaal aantal catalogusitems 40.000.000
Totaal aantal tags
(som van tags per item, exclusief unieke tags)
100.000.000
Langdurige importbewerkingen voor Cloud Storage in behandeling 300
Langdurige importbewerkingen voor BigQuery in behandeling 100
Langdurige importbewerkingen voor Merchant Center in behandeling 10
Gelijktijdig actieve modellen 10
Totaal aantal modellen (actief en onderbroken) 20
Totaal aantal plaatsingen 100

Uw quota controleren

Als u de huidige quota voor Recommendations AI-resources in uw project wilt controleren, gaat u naar de pagina Quota in de Google Cloud Console en selecteert u Recommendations AI in het dropdownmenu Services.

U kunt uw recente quotumgebruik bekijken door op het API-dashboard de Recommendations AI API te selecteren en vervolgens het tabblad Quota te openen.

Uw quota verhogen

Naarmate uw gebruik van Google Cloud toeneemt, kunnen uw quota in gelijke tred toenemen. Als u een aanzienlijke toename van het gebruik verwacht, moet u uw verzoek enkele dagen van tevoren indienen om te zorgen dat uw quota voldoende ruimte bieden.

  1. Selecteer op de pagina Quota de optie Recommendations AI in het dropdownmenu Services.

  2. Selecteer de quota die u wilt wijzigen.

  3. Klik op QUOTA BEWERKEN.

  4. Vul uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op Volgende.

  5. Vul uw quotumverzoek in en klik op Verzoek indienen.

U ontvangt binnen 48 uur na uw verzoek een reactie van het Recommendations AI-team.

Limieten

Recommendations AI dwingt de volgende limieten af:

  • U kunt maximaal 20 API-sleutels per project registreren om voorspellingsverzoeken te doen.

  • U kunt maximaal 5 modelbewerkingen per minuut starten. Beperkte modelbewerkingen zijn onder meer maken, verwijderen, onderbreken en hervatten.

  • Op uw site zijn per bezoekers-ID of gebruikers-ID maximaal 250.000 schrijfbewerkingen voor gebruikersgebeurtenissen per week toegestaan.

  • Op uw site zijn per item-ID maximaal 10.000 schrijfbewerkingen voor catalogusitems per week toegestaan.