Prijzen

In dit document wordt uitgelegd hoe de prijzen voor reCAPTCHA Enterprise worden berekend. U kunt ook de Prijscalculator voor Google Cloud Platform gebruiken om de kosten van het gebruik van reCAPTCHA Enterprise te schatten.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

Er worden maandelijks kosten in rekening gebracht voor elke aanroep die u doet om een assessment te maken.

Prijzentabel

In deze tabel wordt de prijs voor elke functie per 1000 aanroepen weergegeven. Deze prijzen zijn gebaseerd op uw maandelijkse gebruik, dat aan het eind van elke maand wordt vastgesteld. Op uw factuur worden de kosten voor elke aanroep weergegeven.

API Per 1000 aanroepen
assessments.create $ 1,00

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Kosten van Google Cloud

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor andere Google Cloud-resources in uw project, zoals Compute Engine-instanties, Cloud Storage en andere resources. Gebruik voor meer informatie de Prijscalculator voor Google Cloud Platform om deze afzonderlijke kosten te bepalen op basis van de huidige tarieven.