Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

İzleme ve hata ayıklama

Uygulamanızı derledikten sonra, güvenilir bir şekilde çalıştığından emin olmak önemlidir. Google Cloud, uygulamanızdaki etkinlikleri, metrikleri ve hataları izlemek için birçok yolun yanı sıra ortaya çıkan sorunlar için hata ayıklama yolları da sunar. Google Cloud'un işlem paketi, bu hedefleri gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek bir ürün paketidir.

Hello World ve Bookshelf, uygulamaları izlemek ve hatalarını ayıklamak için Google Cloud'un işlem paketini nasıl kullanabileceğinizi gösteren uygulamalardır. Bu eğiticiler esnek ortamda App Engine kullansa da içeriğin büyük kısmı, aksi belirtilmedikçe Compute Engine veya Google Kubernetes Engine üzerinde oluşturulan uygulamalar için de geçerlidir.